AI WEIWEI (b. 1957)

ART INQUIRY

Inquire
 
AI WEIWEI - "Fairytale" Chairs - wood - 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in.AI WEIWEI - "Fairytale" Chairs - wood - 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in.AI WEIWEI - "Fairytale" Chairs - wood - 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in.AI WEIWEI - "Fairytale" Chairs - wood - 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in.AI WEIWEI - "Fairytale" Chairs - wood - 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in.AI WEIWEI - "Fairytale" Chairs - wood - 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in.
"Fairytale" Chairs 2007 41 x 21 19 in./ 44 x 24 x 19 in. wood