Back

ZENG JIANYONG (b. 1971)

 
ZENG JIANYONG - Spare Time 15 - ink and watercolor on handmade paper - 35 1/2 x 28 3/4 in. ZENG JIANYONG - Spare Time 15 - ink and watercolor on handmade paper - 35 1/2 x 28 3/4 in. ZENG JIANYONG - Spare Time 15 - ink and watercolor on handmade paper - 35 1/2 x 28 3/4 in. ZENG JIANYONG - Spare Time 15 - ink and watercolor on handmade paper - 35 1/2 x 28 3/4 in.
Spare Time 15200735 1/2 x 28 3/4 in. ink and watercolor on handmade paper
Inquire