גב

אימוגן קנינגהם (1883-1976)

 
IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '. IMOGEN CUNNINGHAM - המיטה הלא מיוצרת - הדפס ג'לטין כסף - 10 1/4 x 13 1/2 אינץ '.
המיטה הלא מיוצרת195710 1/4 x 13 1/2 אינץ' (26.04 x 34.29 ס"מ) הדפס ג'לטין כסף
מקור ומקור
אוסף פרטי, שנרכש מהאמן, שנות השבעים
אוסף פרטי, לפי מוצא
 
 

45,000

לברר