ג'ורג' קונדו ניתוח שוק

גרף דירות2

הגרף שהוכן על ידי מחקר שוק האמנות מראה כי מאז 1986, ציורים של קונדו עלו בקצב תשואה שנתי של 13.8%.

כל העבודות הזמינות של ג'ורג' קונדו