תנאים והתניות

תנאי שימוש

הת'ר ג'יימס, LLC חברה בערבון מוגבל בקליפורניה ("חברה", "אנחנו", "אנחנו", או "שלנו"), באמצעות אתר האינטרנט שלנו https://www.heatherjames.com ("האתר"), מספקת משאבים אינטראקטיביים למשתמשיה ("שירותים"), כולל, אך לא רק, מכירת אמנות יפה ("סחורות", אשר סחורות הן חלק ונמכר באמצעות השירותים). השירותים ורכישת טובין כפופים לתנאי השימוש הבאים ("התנאים"), אשר עשויים להתעדכן על ידי החברה מעת לעת.

על ידי גישה לאתר, לרבות התוכן הזמין באתר ("התוכן", כהגדרתו בסעיף 1, להלן),ו/או השימוש בשירותים בכל דרך שהיא, אתה מסכים לציית לתנאי תנאי שימוש אלה ולהיות מחויב להם ("תנאים"). בנוסף, תנאים אלה, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה, וכל מדיניות, כללים או קווים מנחים אחרים שעשויים לחול על הצעות או תכונות מסוימות באתר, לרבות, ללא הגבלה, תנאי המכירה של החברה, אשר ניתן למצוא www.heatherjames.com/terms-and-condition[1] (ביחד, "התנאים הנוספים") משולבים בזאת בהתייחסות לתנאים אלה. על ידי שימוש או ביקור באתר, אתה מסכים במפורש להיות מחויב לתנאים אלה ולפעול בהתאם לתנאים אלה ולכל החוקים, הקווים המנחים והתקנות החלים החלים על האתר. ככל שקיימת סתירה בין תנאים אלה לבין תנאים נוספים עבור הפעילות שבה תבחר להשתתף, יחולו התנאים הנוספים. תנאים אלה יישארו בתוקף מלא כל עוד אתה משתמש באתר ובמקרה של סיום חברות, שירות או תכונה כלשהם, אתה עדיין תהיה מחויב לחובותיך על פי תנאים אלה, לרבות שיפויים, אחריות ומגבלות אחריות. אם אתה מתנגד לכל אחד מהתנאים או התנאים של תנאים אלה, להנחיות כלשהן או לשינויים הבאים בהם או שאינך מרוצה מהחברה או מהאתר בכל דרך שהיא, עליך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.

אתה מסכים כי על ידי שימוש באתר זה אתה לפחות בן 18 ואתה יכול מבחינה חוקית להתקשר בהסכם זה.

אם אתה מתחת לגיל 18, ההורה ו/או האפוטרופוס שלך מסכימים בשמך להתקשר בהסכם זה ולהיות מחויב לתנאים אלה. אנא עיינו במדיניות הפרטיות, המשולבת במסמך זה על פי אסמכתא, לקבלת מידע לגבי אנשים מתחת לגיל 18.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך מורשה להשתמש באתר זה.

מכירות הסחורות של החברה נעשות בהתאם לתנאים אלה.  אם החברה מקבלת ממך הזמנת עסקה (המוגדרת להלן) או מסמך אחר המגביל, או כביכול מגביל, את הסכמתה לתנאיה או קובע כי אישור החברה, משלוח הסחורה, התחלת עבודה על הזמנה או מעשה או אי פעולה אחרים מהווים קבלה של כל הצעה בתנאי הזמנת הרכש או במסמך אחר כל מסמך תגובה שנשלח על ידי החברה המבטא קבלה או מאשר את ההזמנה מותנה במפורש בהסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה ובעסקה כזו, ובמסמך מגיב כאמור.  הסכמה כזו תיחשב כנתון כאשר תקבל משלוח של כל אחד מהסחורות המתוארות בכל סיכום עסקה או חשבונית.  החברה מתנגדת בזאת לכל מונח הכלול בהזמנת הרכש שלך או במסמך אחר אם המונח שונה או בנוסף לתנאים במסמך זה.

באחריותך לעיין מעת לעת בתנאים אלה. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את התנאים על ידי פרסום הודעה על שינויים אלה באתר. כל שימוש באתר ו/או בשירותים על ידיך לאחר פרסום החברה על שינויים אלה יהווה את הסכמתך לתנאים אלה, כפי ששונו. אתה מסכים כי החברה רשאית לגשת לכל מידע אחר שנמסר על ידיך ולהשתמש בו כדי לבצע את השירותים, לרבות כל מידע המאפשר זיהוי אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות של החברה), ובמידת הצורך לגשת למידע זה כדי לקבל פרטי קשר על מנת לספק הודעות הנוגעות לשירותים המסופקים לך על ידי החברה.

 1. רישיונות וגישה לאתר: לצורך תנאים אלה, "תוכן" כולל כל טקסט, הודעה, נתונים, תצלום, תמונה, גרפיקה, מידע, קבצי אודיו/וידאו או חומר אחר באתר וסימני המסחר, סימני השירות, הסמלים, הסמלים וקניין רוחני אחר הכלולים בו. בינך לבין החברה, התוכן באתר נמצא בבעלות או ברישיון החברה, בכפוף לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות על פי החוק. ללא הגבלה, זה כולל את שם המותג הת'ר ג'יימס (כולל "הת'ר ג'יימס", ווריאציות שלו), כמו גם כל הסימנים המסחריים וסימני השירות של החברה המשמשים באתר או בו. התוכן כולל גם את "המראה והתחושה" של האתר (כולל העיצוב, הפריסה, שילובי הצבעים, צורות הכפתורים ואלמנטים גרפיים אחרים). התוכן באתר מסופק לך "כמות שהוא" למידע שלך בקשר לשימוש שלך בשירותים. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לגשת לאתר ולתוכן ולהשתמש בשירותים מסוימים לשימושך האישי בלבד, ולא לשנות את האתר, או כל חלק ממנו (למעט כפי שהותר במפורש על ידי החברה). למעט כפי שצוין במפורש בתנאים, לא ניתנת לך כל זכות או רישיון, במשתמע, בהפשטה או בכל דרך אחרת, בכל פטנט, סימן שירות, סימן מסחרי, זכויות יוצרים או זכות קניינית של החברה או של צד שלישי כלשהו, בקשר לשימוש שלך באתר ובכל תוכן המסופק על ידי החברה או כל צד שלישי באתר. אלמנטים של האתר, כולל כותרות דף, גרפיקה מותאמת אישית, לוגואים, צלילים, תמונות וסמלי לחצנים, מוגנים על ידי שמלת סחר וחוקים מדינתיים ופדרליים אחרים ולא ניתן להעתיק או לחקות אותם במלואם או בחלקם. הפרה של תנאים אלה, לרבות, ללא הגבלה, שינוי או שימוש בתכנים באתר לכל מטרה שאינה המותרת בהסכם זה, תביא לסיום אוטומטי, ללא הודעה מוקדמת לך, של רישיונך לגשת לאתר ולהשתמש בשירותים, וכן עלולה להוות הפרה של זכויות היוצרים, סימן השירות, סימן השירות, סימן המסחר ו/או זכויות אחרות של החברה. לא תנסה לגשת למערכות, לתוכניות או לנתונים של חברה אחרת שאינם זמינים לשימוש הציבור.
 1. הגבלות על השימוש באתר: אתה מסכים כי בקשר לשימוש שלך באתר, לא תעשה אף אחת מהפעולות הבאות:
    1. לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו, או אוכפות מגבלות על השימוש באתר או בתוכן.
    2. להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ בכל דרך שהיא כל תוכן ללא אישור בכתב של החברה, מלבד כפי שהותר במפורש על ידי החברה.
    3. להעביר כל תוכנה או חומרים אחרים המכילים וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פגמים, פצצות תאריך, פצצות זמן או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני.
    4. השתמש בכל גירוד נתונים, כרייה, רובוטים, עכבישים או שיטות איסוף והפקת נתונים דומות בתוך האתר או בכל דרך שהיא לשכפל או לעקוף את מבנה הניווט או הצגת האתר או תוכנו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
    5. לשנות, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור או לפרק כל חלק מהאתר או לנסות בכל דרך אחרת להפיק כל קוד מקור או רעיונות או אלגוריתמים בסיסיים מכל חלק של האתר.
    6. השתמש בכל מטא-תג או כל "טקסט מוסתר" אחר העושה שימוש בשם החברה או בכל שם דומה באופן מהותי ללא הסכמתה המפורשת בכתב של החברה.
    7. בקש יותר מ-500 עמודים של האתר בכל תקופה של 24 שעות, בין אם לבד ובין אם בתיאום עם קבוצת אנשים.
    8. בקש יותר מ-10 מדיה או מסמכים אחרים הזמינים להורדה מהאתר בכל תקופה של 24 שעות, לבד או בתיאום עם קבוצת אנשים.
    9. לנקוט בכל פעולה המטיפה או עשויה להטיל (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו (או ספקי צד שלישי שלנו).
    10. לשכפל או ליצור חשבונות משתמשים מרובים בניסיון לעקוף את אמצעי האבטחה והפרטיות והמדיניות שלנו.
    11. "מסגרת" או "מראה" בכל חלק של האתר.
    12. למסור לחברה מידע כוזב או שגוי המאפשר זיהוי אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות של החברה).
    13. הסר כל הודעה על זכויות יוצרים, סימן מסחרי או זכויות קנייניות אחרות הכלולות באתר.
    14. השתמש באתר או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית.
 1.  
 1. יצירת חשבון: אתה רשאי לגלוש באתר ולצפות בתכנים מסוימים מבלי להירשם, אך כתנאי לשימוש בהיבטים מסוימים של האתר, ייתכן שתידרש להירשם באתר ולבחור סיסמה ושם מסך ("מזהה משתמש"). אתה תספק לחברה פרטי רישום מדויקים, מלאים ומעודכנים. אי ביצוע פעולה זו יהווה הפרה של תנאים אלה, אשר עלולה לגרום לסיום מיידי של חשבון האתר שלך. לא תבחר (1) או תשתמש כמזהה משתמש בשם של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאדם זה; (ii) להשתמש כמזהה משתמש בשם הכפוף לזכויות כלשהן של אדם שאינו אתה ללא הרשאה מתאימה; או (iii) להשתמש כמזהה משתמש בשם שאינו חוקי, פוגעני, וולגרי או מגונה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום, לבטל מזהה משתמש או למנוע את גישתך לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך ואתה תהיה אחראי לשמירה על סודיות סיסמת האתר שלך. לעולם לא תשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא הרשאה מפורשת בכתב של משתמש אחר. אתה תודיע לחברה באופן מיידי בכתב על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, או על הפרת אבטחה אחרת הקשורה לחשבון שאתה מודע לה. אנא קרא את מדיניות הפרטיותשלנו , המתארת את המידע המאפשר זיהוי אישי שאנו אוספים, משתמשים, חושפים, מנהלים ומאחסנים. אתה תהיה אחראי לסודיות ולשימוש בתעודת המשתמש שלך, ולכל הפעילויות (לרבות רכישות, לפי העניין) המתבצעות באמצעות חשבונך, ומסכים שלא להעביר או למכור מחדש את השימוש או הגישה שלך לאתר לצד שלישי כלשהו. איננו אחראים לכל נזק שנגרם או קשור לגניבה או ניצול לרעה של מזהה המשתמש שלך, לחשיפת מזהה המשתמש שלך או לאישורך לכל אדם אחר להשתמש במזהה המשתמש שלך. אם יש לך סיבה להאמין שהחשבון שלך איתנו אינו מאובטח עוד, עליך לשנות את הסיסמה שלך באופן מיידי על ידי ביקור באתר האינטרנט ולהודיע לנו מיד על הבעיה על ידי שליחת דוא"ל אלינו [email protected].

 

 1. אתרי צד ג': האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, לרבות, ללא הגבלה, אתרי אינטרנט של נותני שירותים ומוסדות חינוך שאינם תלויים לחלוטין באתר זה ונמסרים לך רק לנוחיותך. החברה אינה מצהירה או מתחייבת לגבי הדיוק, השלמות או האותנטיות של המידע הכלול, או המוצרים או השירותים המסופקים או נמכרים על ידי כל אתר צד שלישי כאמור. הקישור שלך לאתרים אחרים הוא על אחריותך בלבד ואתה מאשר כי אתה נושא בכל הסיכונים הכרוכים בגישה ובשימוש בכל תוכן, מידע, נתונים, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים באתרים אלה או זמינים בהם, והגישה שלך לאתרים אלה והשימוש בהם כפופים לתנאי השימוש החלים על אתרים אלה. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שאתה עלול לגרום מהתמודדות עם אתרי צד שלישי אלה. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך להכיר את תנאי השימוש והפרקטיקות של כל אתר מקושר.

אתה מסכים שהשימוש שלך באתרי אינטרנט ומשאבים אחרים, לרבות, ללא הגבלה, השימוש שלך בכל תוכן, מידע, נתונים, פרסום, מוצרים, שירותים או כל חומר אחר באתרים ובמשאבים אלה או זמין באמצעות אתרים ומשאבים אלה, הוא על אחריותך בלבד והוא כפוף לתנאי השימוש החלים על אתרים ומשאבים אלה.

 1. מגבלות על שירותים: אתה מאשר כי החברה רשאית לקבוע מגבלות הנוגעות לשימוש בשירותים ושומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירותים (או כל חלק מהם), עם או בלי הודעה מוקדמת, לרבות אך לא רק, פונקציונליות או שעות זמינות, הציוד הדרוש לגישה או לשימוש בו או לתמחור שלו. החברה לא תישא באחריות לך או לצד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של השירותים.

אתה מכיר בכך שהחברה אינה אחראית או אחראית לשימוש שלך באחד מהשירותים. אתה מאשר כי כל מגבלה על שירותים לא תהיה סיבה להחזר עבור כל השירותים או המוצרים של החברה.

 1. הפסקת שירותים: אתה מסכים כי לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש את הזכות (אך לא החובה) למחוק או להשבית את חשבונך, לחסום את כתובת הדוא"ל או ה- IP שלך, או להפסיק באופן אחר את הגישה או השימוש שלך באתר באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא, לרבות, ללא הגבלה, אם החברה סבורה כי פעלת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם המכתב או רוח התנאים. כמו כן, אתה מסכים כי החברה לא תישא באחריות לך או לצד שלישי כלשהו בגין הפסקת גישתך לאתר, ואתה מסכים שלא לנסות להשתמש באתר לאחר הסיום האמור.
 1. פרטיות וגילוי מידע: אתה מאשר ומסכים שמדיניות הפרטיותשל החברה , כפי שהיא כלולה באתר זה, משולבת בזאת בהתייחסות זו ובכך מהווה חלק מתנאים אלה.
 1. בעלות :
    1. תוכן אתר אינטרנט. אתר זה נמצא בבעלות החברה ומופעל על ידיה. בסדר, בעלות ועניין בתוכן המסופק באתר זה, לרבות אך לא רק מידע, מסמכים, סמלים, גרפיקה, צלילים, כותרות עמודים, סמלי לחצנים, סימני שירות, שמלת מסחר, סימנים מסחריים ותמונות נמצאים בבעלות החברה או על ידי עורכי צד שלישי, מפתחים או ספקים ומורשה לחברה ("ספקי צד שלישי"). התכנים והחומרים המסופקים באתר או באמצעותו נועדו לחנך ולהודיע לך על המוצרים והשירותים המוצעים או המתוארים באתר. למעט כפי שנמסר במפורש על ידי החברה, לא ניתן לפרסם מחדש, לשכפל, להעלות, להציג, לפרסם, להפיץ או לשדר באופן אחר, לרבות, ללא הגבלה, בכל אתר אחר או בסביבת מחשב מרושתת, ושום דבר באתר זה לא יתפרש כמעניק רישיון כלשהו במסגרת זכויות הקניין הרוחני של החברה, בין אם במשתמע, בהסטופפל או בכל דרך אחרת. בכפוף לעמידה שלך בתנאים אלה, אתה רשאי להוריד עותקים של כל תוכן הנדרש להורדה בקשר לשירותים הרצויים לך, ואתה רשאי להשתמש בתוכן שהורדת אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי, ובלבד שתשמור את כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות הכלולות במסמכים אלה. החברה אינה יכולה להבטיח כי לא יתרחשו קשיים טכניים במהלך הורדת התוכן או שהתוכן יורד בהצלחה. כמו כן, אתה מאשר כי אינך רוכש זכויות בעלות כלשהן באמצעות האתר או התוכן. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש שמורות לך בזאת על ידי החברה.
    2. זכויות יוצרים. כל עיצוב האתר, הגרפיקה והבחירה והסידור שלו נמצאים בבעלות החברה. זכויות יוצרים © 2019, הת'ר ג'יימס כל הזכויות שמורות.
    3. סימנים מסחריים. הלוגו של החברה, וכל התמונות והטקסט, וכל כותרות העמודים, הגרפיקה המותאמת אישית וסמלי הכפתורים הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או שמלת מסחר של החברה. כל הסימנים המסחריים האחרים, סימני השירות, שמות המוצרים ושמות החברות או הסמלים המצוטטים בזאת הם רכושם של בעליהם בהתאמה. סימני המסחר, הסמלים וסימני השירות המוצגים באתר (ביחד "סימני המסחר") הינם סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של החברה, מעניקי הרישיונות והספקים של החברה ואחרים. אין לפרש שום דבר הכלול באתר כמעניק, במשתמע, בהסטופפל או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש בסימני מסחר כלשהם ללא הרשאה מפורשת בכתב של החברה, מעניקי הרישיונות או הספקים של החברה, או הבעלים של צד שלישי של כל סימן מסחרי כאמור. שימוש לרעה בסימני מסחר כלשהם אסור, והחברה תאכוף באגרסיביות את זכויות הקניין הרוחני שלה בסימני מסחר אלה, לרבות באמצעות הליכים אזרחיים ופליליים.
 1.  
  1.  
 1. ביצוע רכישות. אם ברצונך לרכוש מוצרים או שירותים המתוארים באתר (כל רכישה כזו, "עסקה"), תתבקש לספק מידע מסוים החל על העסקה שלך. כל עסקה כזו תהיה כפופה לתנאי המכירה של החברה. כל מידע שנמסר לחברה בקשר לעסקה יטופל על ידי החברה באופן המתואר במדיניות הפרטיותשלנו. אתה תהיה אחראי גם לתשלום כל המסים הרלוונטיים הקשורים לרכישות שלך. מכירת מוצרים ושירותים מסוימים עשויה להיות מוסדרת על ידי חוקים או תקנות מסוימים של המדינה, המחוז והעיר. אתה מכיר בכך שציות לחוקים אלה הוא באחריותך, ואתה מסכים שלא להטיל עלינו את האחריות לאי ציות לכל חוק או אי-ציות של חברה להודיע לך על כל חוק או להחילו כראוי. אתה מצהיר ומתחייב כי כל המידע שתספק בקשר לעסקה, לרבות אך לא רק, כל מידע הנוגע לשמך, כתובתך ומידע מזהה אחר מכל סוג שהוא, יהיה נכון, מלא ונכון, וכי תעדכן את כל המידע בעת שינויו. כמו כן, אתה מסכים כי לא תנסה להסתיר את זהותך באמצעות כתובות פרוטוקול אינטרנט מרובות ("IP") או כתובות דוא"ל לשימוש או לרכישת מוצרים או שירותים של החברה. אתה מעניק לחברה את הזכות לספק לצדדים שלישיים כל מידע שתמסור לצורך סיוע בהשלמת עסקאות ביוזמתך או בשמך. אימות מידע עשוי להידרש לפני אישור או השלמת עסקה כלשהי. 
 1. תמחור ועמלות. החברה תספק תמחור ועמלות עבור מוצרים ושירותים רק לאחר בירור על ידיך. כל המסים החלים אשר, כפי שהם קיימים או מיושמים כעת על ידי החוק העתידי, עשויים להידרש לשלם או לגבות בגין כל עסקה, למעט אירוע המס של החברה לקבלת תשלום ממך, ישולם על ידיך.
 1. חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי. אם אתה בעל זכויות יוצרים או סוכן שלהם ומאמין שכל תוכן מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה רשאי להגיש הודעה בהתאם לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי ("DMCA") על ידי מתן סוכן זכויות היוצרים שלנו עם המידע הבא בכתב (ראה 17 ארה"ב.C 512(ג)(3) לפרטים נוספים):
    1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית המופרת לכאורה;
    2. זיהוי של העבודה המוגנים בזכויות יוצרים שנטען כי הופרה, או, אם עבודות רבות המוגנים בזכויות יוצרים באתר מקוון יחיד מכוסות על ידי הודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באתר זה;
    3. זיהוי החומר הנטען כי הוא מפר או נושא לפעילות מפרה וכי יש להסירו או לגשת אליו יש להשבית ומידע מספיק באופן סביר כדי לאפשר לספק השירות לאתר את החומר;
    4. מידע מספיק באופן סביר כדי לאפשר לספק השירות ליצור עמך קשר, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם זמין, דואר אלקטרוני;
    5. הצהרה שיש לך אמונה בתום לב כי השימוש בחומר באופן שהתלונן עליו אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק; ו
    6. הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ותחת עונש של עדות שקר, כי אתה מוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית המופרת לכאורה.

            סוכן זכויות היוצרים הייעודי של החברה לקבל הודעות על הפרה נטענת הוא: וולף, ריפקין, שפירו, שולמן ורבקין, LLP, 11400 W. אולימפיק שדרות, קומה 9, לוס אנג'לס, קליפורניה 90064, Attn: מיכאל W. Rabkin, Esq. לבהירות, רק הודעות DMCA צריך ללכת סוכן זכויות יוצרים; כל משוב, הערות, בקשות לתמיכה טכנית ותקשורת אחרת צריכים להיות מופנים לשירות הלקוחות של החברה [email protected]. אתה מאשר שאם לא תעמוד בכל הדרישות של סעיף זה, ייתכן שהודעת ה- DMCA שלך לא תהיה חוקית.

 1. ענייני אחריות ואחריות של החברה.
    1. כתב ויתור על אחריות. למעט כפי שצוין במפורש בזאת או בכל תנאים נוספים, לא ניתנים מצגים או אחריות, מפורשים או משתמעים, לגבי טובין, שירותים או השימוש שלך באתר. חבות החברה מוגבלת רק לסכומים ששולמו בפועל על ידיך לחברה. אם אינכם מרוצים מהשירות שלנו אנא צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו בבית [email protected]. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, אתה מסכים שהשימוש באתר, בתוכן ובשירותים, לרבות, ללא הגבלה, ברכישת סחורה, הוא על אחריותך בלבד. החברה אינה נושאת באחריות לטעויות או השמטות בשירותים, באתר או בתכניו, או בכל אתר צד שלישי.

     האתר, השירותים והסחורות מסופקים על בסיס "כמות שהוא" או "כפי שהוא זמין", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. החברה אינה מתחייבת לאיכות, דיוק, פונקציונליות, ביצועים, סחירות, אבטחה, אמינות, שלמות או דייקנות של האתר, התוכן, השירותים, הטובים או כל מידע, טקסט, גרפיקה, קישורים או פריטים אחרים הכלולים בתוכן האתר או בכל אתר צד שלישי, או כל מוצר או שירות אחר הנמכר באמצעות השירותים.

     במידה המלאה המותרת על ידי חברת עורכי הדין מתנערת מכל אחריות בגין אי-שלמות, שגיאות, אבטחה, אמינות, דייקנות, וירוסים, רכיבים או השפעות מזיקים, פגיעויות, באגים, בעיות, מחדלים, אי דיוקים או מגבלות אחרות בהפעלת האתר, התוכן, השירותים, השירותים או כל מידע אחר טקסט, גרפיקה, קישורים או פריטים אחרים הכלולים בתוכן האתר או בכל אתר צד שלישי, או כל שירות או טובין אחרים שהתקבלו או נרכשו או פורסמו באתר, או שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות קישורים כלשהם באתר.

     כל האחריות המפורשת והמשומעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרת זכויות קנייניות, מוצהרות במפורש במידה המלאה המותרת בחוק. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע, לרבות השירותים והסחורות הכלולים באתר ונמכרים באמצעותו. אתה מאשר כי אתה אחראי להשגת ותחזוקה של כל הטלפון, חומרת המחשב ו/או ציוד אחר הדרוש כדי לגשת לאתר זה ולהשתמש בו, ואת כל החיובים הקשורים אליו. השימוש שלך באתר זה, בתוכן ו/או בכל אחד מהשירותים או המוצרים או במוצרים אחרים המסופקים באמצעות האתר או כל אתר צד שלישי, נעשה במלואו על אחריותך בלבד.

     באופן ספציפי יותר ביחס לסחורות ולמוצרים אחרים הנמכרים באמצעות השירותים (או בכל דרך אחרת באתר או דרך אתר אינטרנט של צד שלישי המקושר מהאתר), על ידי ביצוע הזמנה עם החברה, אתה מאשר בזאת שקראת והבנת את תנאי המכירה, החלים על כל העסקאות הללו.

    2. שינויים, הדפסות שגויות, שגיאות וביטולים. בכפוף לחוק החל, אנו: (1) שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המוצרים והשירותים המפורסמים או המוצעים למכירה באמצעות האתר, המחירים או המפרטים של מוצרים ושירותים אלה, וכל מבצע מכירות וכל תוכן אחר בכל עת ומפעם לפעם ללא כל הודעה או חבות כלפיך או כל אדם אחר; (ii) אינו יכול להבטיח כי טובין או שירותים המפורסמים או מוצעים למכירה באתר יהיו זמינים בהזמנה או לאחר מכן; (iii) לשמור לעצמם את הזכות להגביל כמויות שנמכרו או הפכו לזמינות למכירה; (iii) אינם מתחייבים שתוכן (לרבות, ללא הגבלה, תיאורי מוצרים או צילומים) מדויק, מלא, אמין, עדכני או נטול שגיאות; ו-(4) שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להפסיק או לא לעבד הזמנות (לרבות עסקאות מקובלות) כאשר המחיר או מידע מהותי אחר באתר אינו מדויק או כאשר אנו מכירים בניצול לרעה של המדיניות שלנו. אם לא נעבד הזמנה מסיבה זו, נייעץ לך שההזמנה בוטלה ולא נחייב אותך או שנחיל זיכוי על סוג התשלום ששימש בהזמנה.
 2. מגבלות אחריות:
    1. בשום פנים ואופן החברה, החברות המסונפות אליה, נושאי המשרה, הדירקטורים, חברי הדירקטוריון המייעצים, העובדים, בעלי המניות, החברים, המנהלים, מעניקי הרישיונות, הספקים, המפרסמים, נותני החסות, עורכי הדין או הסוכנים שלהם, או יורשיהם או ההקצאות המתאימים להם (ביחד, "צדדים הקשורים לחברה"), יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי על פי כל חוזה, רשלנות, אחריות קפדנית או תיאוריה אחרת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לסחורה, לאתר, לשירותים ו/או לכל תוכן אחר, או לכל אתר מקושר אחר או כל מוצר או שירות שנרכשו באמצעות האתר או כל אתר אחר, לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, עונשי, מיוחד, תוצאתי או מופתי (גם אם נודע לחברה על כך). לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן עסקים, אובדן נתונים או אובדן רווחים) הנובעים מכל היבט של השימוש שלך במוצרים כלשהם, באתר או בשירותים. הגבלה זו תחול גם על נזקים שנגרמו כתוצאה משירותים או מוצרים אחרים שהתקבלו או פורסמו בקשר לאתר או לשירותים או לקישורים כלשהם באתר, וכן בשל כל מידע שהתקבל או פורסם בקשר לאתר או לשירותים או לקישורים כלשהם באתר. מגבלות אלה יחולו במידה המלאה המותרת בחוק. אם השימוש שלך בתוכן מאתר זה גורם לצורך בשירות, תיקון או תיקון של ציוד או נתונים, אתה מניח את כל העלויות שלהם. ככל שהמגבלות הנ"ל על חבות לעיל מוגבלות או מוגבלות על פי חוק, הסעד הבלעדי והבלעדי שלך ומגבלת האחריות המוחלטת של החברה בקשר לכל תביעה, תביעה, או עילה כלשהי הקשורה במישרין או בעקיפין או הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לאתר, לסחורה, לשירותים ו/או לכל תוכן, בין אם על סמך חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת של הבראה, תוגבל בכל המקרים אך ורק למחיר ששולם על ידך ישירות לחברה בקשר להיבט הרלוונטי שממנו עולה תביעה, טענה או עילה כאמור.
    1. החברה לא תישא באחריות לכל אי ביצוע בהתאם לעסקה (או כל הזמנה אחרת לסחורה או לשירותים), לרבות, ללא הגבלה, אי מסירת הטובין שנגרמו מכל סיבה שהיא, כולה או חלקה, מעבר לשליטת החברה, לרבות, אך לא רק, לוחות זמנים לייצור של ספקי החברה, אי זמינות של חומרים הפרעות עבודה, מעשי אלוהים, רעידת אדמה, שריפה, שיטפון, מזג אוויר, טרור או קשיי תחבורה.
 1. שיפוי ואחריות לקוח. אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק צדדים הקשורים לחברה ולחברה שאינם מזיקים מכל תביעה, פעולה, הפסד, הוצאה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות משפט, שנעשו על ידי צד שלישי כלשהו עקב או הנובעים מהשימוש שלך באתר, בתכניו ו/או בשירותים שלו, בהפרת תנאי המכירה, בתנאי השימוש של החברה ו/או במדיניות הפרטיות שלך, בהפרתך של כל אחד מהמצגים והאחריות בזאת, או בכל עסקה אחרת.
 1. בסיס חיוני של מציאה. אתה מאשר כי החברה קבעה את מחיריה וסיפקה גישה לאתר או שימוש בו, השירותים, המסמכים או הכלים ו/או כל תוכן בהסתמכות על מגבלות החבות, כתבי הגילוי של אחריות ונזקים, השחרור הכללי והשיפוי המפורטים בסעיפים 13-14, וכי אותה צורה מהווה בסיס חיוני שעליו נקבעים תנאים אלה, ועל איזו חברה סיפקה לך גישה או שימוש באתר, במוצרים ו/או בתוכן. אתה מסכים כי מגבלות החבות, כתבי הגילוי של אחריות ונזקים, השחרור הכללי והשיפוי המפורטים בזאת בסעיפים 13-15 ישרדו ויחולו גם אם נמצא כי נכשלו במטרתם המהותית.
 1. בעיות תמיכה טכנית: אם אתה נתקל בבעיה טכנית בעת ניסיון להדפיס או לגשת באופן אחר לטופס המלא שלך, או לבעיה אחרת שבה אתה עלול להיתקל בניסיון להשתמש בשירותים ו/או בתוכן שלנו, ייתכן שנציגי שירות הלקוחות של החברה יוכלו לסייע לך בבעיה.

            אם תיצור קשר עם נציגי שירות הלקוחות של החברה ותבקש מנציג שירות הלקוחות לשלוט מרחוק במחשב שלך כדי לנסות לפתור את הבעיה הטכנית שלך, אתה מאשר ומקבל כי לחברה אין כל מחויבות לעשות זאת, ואם תעשה זאת, לא תהיה אחראית לבעיות טכניות שעלולות להימשך או להתעורר עם המחשב שלך לאחר שתעשה זאת.

 1. אי דיוק . מעת לעת עשוי להיות מידע באתר שלנו המכיל שגיאות טיפוגרפיות, אי דיוקים או השמטות. אנו עשויים לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם לך.
 1. היכולת לקבל תנאי שירות. אתה מאשר כי אתה בן 18 ומעלה, או קטין משוחרר, או בעל הסכמה הורית או אפוטרופוסית חוקית, ואתה מסוגל באופן מלא ומוכשר להיכנס לתנאים, לתנאים, לחובות, להצהרות, לייצוגים ולאחריות המפורטים בתנאי אתר אלה, ולציית לתנאי אתר אלה ולציית להם ולציית להם. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא אל תשתמש באתר. יש הרבה אתרי אינטרנט נהדרים אחרים בשבילך. שוחחו עם הוריכם על האתרים המתאימים לכם.
 1. מידע כללי: התנאים, יחד עם התנאים הנוספים (לרבות תנאי המכירה), מדיניות הפרטיות וכל הסכם או מדיניות אחרים המשולבים במסמך זה, מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין החברה בנושא זה, ומחלפים את כל ההסכמים הקודמים בינך לבין החברה. כישלון החברה לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של התנאים לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. התנאים אינם מגבילים זכויות כלשהן שיש לחברה תחת סוד מסחרי, זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי או חוקים אחרים. עובדי החברה אינם מוסמכים לבצע שינויים בתנאים, או לבצע מצגים, התחייבויות או אחריות נוספים המחייבים את החברה, למעט בכתב חתום על ידי גורם מוסמך בחברה. אם הוראה כלשהי של התנאים נמצאה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת כלא תקפה, הצדדים מסכימים בכל זאת כי על בית המשפט להשתדל לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה, ושאר הוראות התנאים נשארות בתוקף מלא.

אתה מתחייב, מצהיר ומסכים כי על ידי גישה ו/או שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותים שלו, אתה (1) עושה זאת בידיעה על כל הזכויות שעשויות להיות לך ביחס להוראות תנאים אלה, (2) קרא ושקל בעיון תנאים אלה והבין באופן מלא את תוכנו ואת משמעות תוכנו, (iii) מסכימים לתנאים אלה מרצונך החופשי והמיודע, בהתבסס על שיקול דעתו של צד זה וללא כל כפייה או חשש לנקמה, ו-(4) ניתנה לך ההזדמנות לקבל ייעוץ משפטי עצמאי ביחס לתנאים אלה.

התנאים והיחסים בינך לבין החברה יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה ללא קשר לעקרונות של ניגודי חוקים. יתר על כן, אתה מסכים כי כל הפעולות או ההליכים הנובעים בקשר לשימוש שלך באתר ובתנאים אלה יישפטו ויתדיינו באופן בלעדי בבתי המשפט המדינתיים והפדרל ריזרב הממוקמים במחוז לוס אנג'לס, מדינת קליפורניה. הבחירה הנ"ל במקום נועדה להיות חובה ולא מתירנית מטבעה, ובכך למנוע את האפשרות להתדיין בינך לבין החברה ביחס להסכם זה או הנובע ממנו בכל תחום שיפוט שאינו זה המפורט בפסקה זו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שתצטרך לתבוע את הדוקטרינה של פורום אי נוחות או דוקטרינה דומה או להתנגד למקום ביחס לכל הליך שהובא בהתאם לפסקה זו, ולקבוע כי בתי המשפט הממלכתיים והפדרליים הממוקמים במחוז לוס אנג'לס, מדינת קליפורניה יהיו בעלי סמכות שיפוט ומקום אישיים עליך לצורך ליטיגציה של כל מחלוקת, מחלוקת או הליך הנובעים או קשורים לשימוש שלך באתר או בתנאים אלה. הנך מאשר ומקבל בזאת שירות של תהליך המספיק לסמכות שיפוט אישית בכל פעולה נגדך כפי שנקבע בפסקה זו על-ידי דואר רשום או מאושר, קבלת החזרה המבוקשת, דמי משלוח ששולמו מראש. כל פסק דין סופי שניתן נגד צד בכל פעולה או הליך יהיה חד משמעי באשר לנושא פסק דין סופי כאמור וניתן לאכוף אותו בתחומי שיפוט אחרים בכל דרך הקבועה בחוק. אתה מסכים כי ללא קשר לכל חוק או חוק המנוגדים, כל טענה או עילת תביעה הנובעת או קשורה לשימוש באתר, בתוכן, בשירותים ו/או בתנאים יש להגיש בתוך שנה (1) אחת לאחר שהתביעה או עילת התביעה התעוררו או ייאסרו לנצח. כמו כן, אתה מסכים כי התנאים לא יתפרשו כנגד הצד הניסוח, כלומר החברה.

כל אחד מהצדדים מוותר ביודעין, מרצון ובמתכוון על כל זכות שיש לו למשפט על ידי חבר מושבעים בגין כל התדיינות משפטית (לרבות אך לא רק, כל טענה, טענות נגדיות, תביעות צולבות או תביעות צד שלישי) הנובעות מתנאים אלה, מתחת או בקשר להם. יתר על כן, כל צד כאן מאשר כי אף נציג או סוכן של אף אחד מהצדדים לא ייצג, במפורש או בכל דרך אחרת, כי צד כזה לא היה במקרה של התדיינות כזו מבקש לאכוף ויתור זה על זכות להוראת משפט מושבעים. כל אחד מהצדדים מכיר בכך שסעיף זה הוא תמריץ מהותי לצד השני להתקשר בהסכם זה.

אתה והחברה מסכימים שכל אחד מהם רשאי להגיש תביעות נגד האחר רק במסגרת תפקידך האישי, ולא כתובע או כחבר כיתה בכל הליך מעמדי או ייצוגי כביכול.

יתר על כן, אלא אם כן הן אתה והן החברה מסכימים אחרת, שלישיית העובדות אינה יכולה לאחד יותר מטענות של אדם אחד, ואינה רשאית לנהל בדרך אחרת כל צורה של הליך ייצוגי או מעמדי.

בנוסף, במקרה של הפרה של תנאים אלה על ידיך, החברה תהיה זכאית, בנוסף לכל הסעדים האחרים העומדים לרשותה, להקלה הוגנת באמצעות צו מניעה זמני, או צו מניעה ראשוני או קבוע וכל סעד משפטי או הוגן אחר. הוראה זו לא תתפרש וויתור על הזכויות שעשויות להיות לחברה בגין נזקים לפי תנאים אלה או בכל דרך אחרת, וכל זכויותיה וסעדיה של החברה לא יהיו מוגבלים.

אם הוראה כלשהי מתנאים אלה כפי שחלה על צד כלשהו או על נסיבות כלשהן תימצא על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת כבלתי תקפה, לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הדבר לא ישפיע בשום אופן על כל הוראה אחרת של תנאים אלה, על החלת הוראה כזו בכל נסיבות אחרות, או על תוקפם או יכולת האכיפה של תנאים אלה. וכל הוראה שתימצא בטלה, לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה תצומצם ותוגבל רק במידה הנדרשת כדי להביא הוראה כזו לדרישות החוק.

 1. שאלות: אם יש לך שאלות, הערות או תלונות לגבי תנאים אלה או האתר, אל תהסס לפנות אלינו [email protected].
 1. הודעה עבור קליפורניה לפי סעיף הקוד האזרחי של קליפורניה 1789.3, משתמשי קליפורניה באתר זכאים להודעת זכויות הצרכן הספציפית הבאה: ניתן ליצור קשר טלפוני עם יחידת הסיוע בתלונות של המחלקה לשירותים צרכניים של המחלקה לענייני צרכנים בקליפורניה בשדרות השוק הצפוני 1625, סקרמנטו, CA 95834, או בטלפון (916) 445-1254 או (800) 952-5210.

עדכון אחרון: 7 במאי 2019

[1] גויס לפני מספר שנים