גב

סלבדור דאלי(1904-1989)

 
השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות. השרטוט המושלם של דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.  המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות והריגתו של הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על חטא השטן, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שהוא אמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור", הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון חושפת את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות.
סנט ז'ורז ' ולה דרקון196222 1/2 x 30 1/4 אינץ '. (57.15 x 76.84 ס"מ) עט כדורי על נייר
מקור ומקור
אוסף פרטי, אירופה, נרכש מהאמן
כריסטי'ס לונדון: יום רביעי, 19 ביוני 2013 [Lot 00146] עבודות אימפרסיוניסטיות/מודרניות על נייר
אוסף פרטי, שנרכש מהנ"ל
תערוכה
טוקיו, גלריית מלון פרינס, סלבדור דאלי, 8 בספטמבר - 18 באוקטובר 1964
נגויה, המוזיאון המושל לאמנות, סלבדור דאלי, 23-30 באוקטובר 1964
קיוטו, הגלריה העירונית לאמנות, סלבדור דאלי, 3-29 בנובמבר 1964
ניו יורק, הגלריה לאמנות מודרנית, סלבדור דאלי 1965-1910, 18 בדצמבר 1965- 28 Février, 1966
ברוז', שטייכטינג סינה
... עוד...t-Jan, סלבדור דאלי. Doeken &Amp Aquarellen, 18 Juillet 18- 2 Novembre, 1997
טורינו, פונדציונה פאלאצו בריצ'רסיו, סלבדור דאלי, La vita è il sogno, Novembre 1996-Mars 1997
אאוגסבורג, מוזיאון רומישס, דאלי, מארה א בפה, בילדר איינר פרוינדשאפט, 15 בספטמבר – 26 בנובמבר, 2000
ספרות
Schauber, V., Albaretto, G., & Albaretto, M., 2000, Dalí, Mara e Beppe: Bilder Einer Freundschaft, pp. 132; 176, מוזיאון רומיש
Ueda, T., 1964, סלבדור דאלי: תערוכה - יפן 1964, עמ ' 109, עיתוני מיניצ'י, טוקיו, יפן
... פחות...
לברר

"בכל בוקר כשאני מתעורר, אני חווה שוב תענוג עילאי – זה של להיות סלבדור דאלי." – סלבדור דאלי

היסטוריה

השרטוט ללא דופי של סלבדור דאלי הוא הסיבה הבסיסית לרוחב היריעה המדהים שלו כאמן. תחושת הקו שלו, תחושת ההקפדה על הפרטים הקטנים והביטחון העצמי שאין שני לו אפשרו שליטה מלאה על האופי הפנטסטי של יצירותיו.

המוטיב התמטי של ג'ורג' הקדוש, הקדוש הפטרון של האבירות של כל הנצרות, והריגתו את הדרקון הוא אלגוריה לניצחון האמונה הנוצרית על השטן, החטא, הרוע והאמונות הפגאניות. דאלי חזר למוטיב התמטי הזה שוב ושוב תוך שימוש בכמה מדיומים לעתים קרובות כל כך, עד שאמר בסיפוק רב כי "בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור". הריגתו של ג'ורג' הקדוש את הדרקון מבהירה את יחסיו של דאלי עם האמונה וגם את יחסיו הבעייתיים עם הקתוליות.

סלבדור דאלי

אנציקלופדיה בריטניקה

"סנט ג'ורג ' והדרקון" (1946)

עט ודיו, 18 3/4 x 11 5/16 אינץ'. מוזיאון קליבלנד לאמנות.

"סנט ג'ורג' והדרקון" (נולד ב-1977, לוהק לראשונה ב-1984)

ברונזה, 118 1/8 x 46 1/2 אינץ '. דאלי יוניברס

"סנט ג'ורג ' רוצח הדרקון" (1947)

שמן על בד, 20 x 11 7/8 אינץ '. אוסף שאנל.

"סנט ג'ורג' משתלט על צ'לו" (1983)

שמן על בד, 28 3/8 x 36 5/8 אינץ '. פונדאסיו גאלה-סלבדור דאלי.

ציורים בולטים של סנט ג'ורג ' והדרקון

המכון לאמנות של שיקגו

ברנאט מרטורל, "סנט ג'ורג' והדרקון" (1434/35), טמפרה על לוח, 61 1/4 × 38 5/8 אינץ '.

הגלריה הלאומית לאמנות, לונדון

פאולו אוצ'לו, "סנט ג'ורג' והדרקון" (1470 לערך), שמן על בד, 21 7/8 x 29 1/4 אינץ'.

מוזיאון איזבלה סטיוארט גארנר, בוסטון

קרלו קריבלי, "סנט ג'ורג' הורג את הדרקון" (1470), זהב, כסף וטמפרה על לוח, 36 15/16 x 19 1/8 אינץ '.

מוזיאון טולדו לאמנות

"סנט ג'ורג' והדרקון" (1480-1490 בקירוב), שמן על לוח עץ, 19 1/2 x 14 1/4 אינץ '.

מוזיאון גטי, לוס אנג'לס, קליפורניה

ליבן ואן לאת'ם, "ג'ורג' הקדוש והדרקון" (1471 בקירוב), צבעי טמפרה, עלי זהב, צבע זהב, צבע כסף ודיו, 4 7/8 × 3 5/8 אינץ'.

הגלריה הלאומית לאמנות, וושינגטון, ד.C.

רפאל, "סנט ג'ורג' והדרקון" (1506 בקירוב), שמן על לוח, 11 1/4 x 8 7/16 אינץ '.

מוזיאוני אמנות של סן פרנצ'סקו

מאסטר של סרברה (אולי ז'ואן דה רואה), "ג'ורג ' הקדוש והדרקון" בערך 1485-1500), שמן, טמפרה ועלי זהב על לוח עץ, 52 1/8 x 37 אינץ '.

רייקסמוזיאונים, אמסטרדם

לוקה סיניורלי, "סנט ג'ורג' והדרקון" (1495-1505), שמן על לוח, 21 5/8 x 30 1/2 אינץ '.

מוזיאון הפראדו

פיטר פול רובנס, "סנט ג'ורג ' והדרקון" (1606-1608), שמן על בד, 121 5/8 x 101 1/8 אינץ '.

המוזיאון לאמנויות יפות, יוסטון

ריצ'רד קוסווי, "סנט ג'ורג' והדרקון" (1815 בקירוב), עט ודיו חום, שטיפה אפורה וחומה, וגרפיט על שני גיליונות נייר מונחים, 12 1/2 × 10 1/4 אינץ '.

מוזיאון הלובר, פריז

אז'ן דלקרואה, "סנט ז'ורז' נלחם בדרקון" (1847), שמן על בד, 11 x 14 1/8 אינץ '.

טייט, לונדון

דנטה גבריאל רוסטי, "סנט ג'ורג' והנסיכה צבר" (1862), צבעי מים על נייר, 20 5/8 x 12 1/8 אינץ '.
"בזמן שחיכיתי לאמונה שהיא חסדו של אלוהים, הפכתי לגיבור." – סלבדור דאלי

גלריית תמונות

לברר

בקשה - סינגל אמנותי

עבודות נוספות של סלבדור דאלי

אתה יכול גם לאהוב