גב

צ'אק קלוז(1940-2021)

 
הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי. הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי.
דיוקן עצמי1998-201714 x 11 in. ea. (35.56 x 27.94 ס"מ) חבילה של 4 הולוגרמות זכוכית
מקור ומקור
אוסף פרטי, קליפורניה

100,000

הסוויטה של צ'אק קלוז, הכוללת ארבע הולוגרמות זכוכית, מייצגת צומת מרתק של חקירתו המתמשכת של דיוקנאות עצמיים והעניין שלו במדיומים אמנותיים חדשניים. דיוקן עצמי היה אבן פינה ביצירתו של קלוז, ואפשר לו להעמיק בנבכי הזהות האנושית ובתהליך היצירה האמנותית. הולוגרמות משתנות עם מיקום הצופה ויוצרות חוויה דינמית, המהדהדת את עבודותיו המפוקסלות של קלוז אך עם נוכחות פיזית נוספת. הולוגרפיה מדגימה את מחויבותו של האמן לפיתוח שפתו האמנותית, תוך שילוב מיומן של דיוקנאות מסורתיים עם התקדמות טכנולוגית מודרנית כדי לאתגר ולהגדיר מחדש ללא הרף את גבולות הייצוג החזותי.
לברר