מדיניות פרטיות

למידע על התנאים החלים על השימוש באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו https://www.heatherjames.com/privacy-policy

למידע על התנאים החלים על רכישה ומכירה של אמנות, אנא עיינו בתנאי המכירה שלנו https://www.heatherjames.com/terms-and-conditions

רקע

בקשר לשימוש www.HeatherJames.com שלה ("האתר"), הת'ר ג'יימס, LLC ("חברה", "אנחנו", "אנחנו" ומונחים דומים אחרים) אוספת מידע מסוים לגבי משתמשים המבקרים באתר. איסוף המידע הוא תמיד סביר ביחס לעסק שלנו או למטרה שלשמה קיים האתר, וכולל, ללא הגבלה, מידע שונה שנמסר על ידיך או על ידי ספק שירותי האינטרנט שלך אלינו. אנו בתורנו, אוספים מידע ומשתפים מידע עם הצדדים הדרושים איתם או שיש לנו קשר עסקי מתמשך או שנצטרך להשיג מידע על המשתמש כדי לאפשר, להקל או לשפר באופן אחר את החוויה שלך עם האתר. אנו מתייחסים ברצינות לפרטיות הנתונים של כל משתמש, ובכל עת משתדלים לאסוף, לקמפל, לטפל, לאחסן ולהפיץ נתוני משתמש (בין אם ניתן לזיהוי אישי, "נתוני משתמש") בהתאם לחוק החל, לרבות, לפי העניין, למשתמשים מסוימים, במסגרת התקנה הכללית להגנה על נתונים ("GDPR"). מדיניות פרטיות זו מפרטת את האופן שבו אנו מקפידים בזהירות הראויה ביחס ל: (1) הגנה על נתוני משתמשים בהתאם לחוק ולנוהגים החלים שאנו רואים לנכון ומסחרי סביר ביחס לכל צורה של נתוני משתמש, (2) הגנה על זכויותיהם של גורמים שונים המטפלים, מספקים ומשתפים או מקבלים נתוני משתמש, כגון משתמשים, עובדינו וקבלנינו ושותפינו העסקיים, (iii) השקיפות שלנו ביחס לעיבוד, טיפול, אחסון והפצה של נתוני משתמש, (4) האמצעים שלנו בנוגע להגנה מפני הפרת נתונים והפצה בלתי מורשית אחרת של נתוני משתמש, וכן (v) החוק החל, לרבות GDPR באופן כללי, ביחס למשתמשים הרלוונטיים.

הגדרת "נתונים אישיים"

"נתונים אישיים" מוגדרים ב- GDPR כנתוני משתמש בהם ניתן להשתמש כדי לזהות במישרין או בעקיפין את המשתמש הישים. כפי שנעשה בו שימוש במסמך זה, נתונים אישיים, כוללים, ללא הגבלה, מידע כגון (i) נתוני יצירת קשר (כגון שם פרטי ושם משפחה, שם משתמש או כינוי, כתובת רחוב פיזית, עיר, מדינה, מיקוד, מספר טלפון וכתובת דוא"ל), (ii) נתונים פיננסיים (כגון מספר חשבון PayPal שלך, מספר כרטיס אשראי, תאריך תפוגת כרטיס אשראי וקוד אימות כרטיס אשראי) , (iii) נתונים דמוגרפיים (כגון המיקוד והמין שלך), ו-(iv) נתונים משפטיים אחרים (כגון מספר תעודת הזהות שלך ומידע רגיש אחר) או כל מספר של תכונות, אשר נלקחו יחד עלול להוביל לזהות שלך (כגון מאפיינים פיזיים, פיזיולוגיים, גנטיים, נפשיים, כלכליים, תרבותיים או חברתיים). למרות שניתן להשתמש בכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) רק כדי לקבוע את מיקום המכשיר שלך ברדיוס גדול (בקנה מידה של קילומטרים או קילומטרים), נתונים אישיים, לצורך GDPR עשויים לכלול את כתובת ה- IP שלך, ויתרה מזאת, קבצי Cookie ביחס לשימוש שלך באתר. על אף העובדה שאנו עשויים להתייחס לנתוני משתמש מסוימים כאל נתוני משתמש שאינם נתונים אישיים, ולא ניתן להשתמש בהם כדי לזהות משתמש ("נתונים שאינם ניתנים לזיהוי"), ככל שה- GDPR חל עליך, אנו תמיד נטפל במידע בהתבסס על אפיון הנתונים האישיים של GDPR. לדוגמה, ניתן להתייחס ל- IP או לקובצי Cookie של משתמש בתוך ארצות הברית כאל נתונים שאינם ניתנים לזיהוי, בעוד שאותו ייחס עשוי להיות מטופל על-ידי GDPR כנתונים אישיים במקרים מסוימים.

שיקולים מיוחדים במסגרת GDPR

הטבלה הבאה מפרטת כיצד אנו עשויים לעבד נתונים שהתקבלו על-ידי משתמש הזכאי להגנות של GDPR.

למהדרישות
צורך חוזי
 • הנתונים המעובדים חייבים להיות נחוצים לאתר (או לרכישת מוצרים או שירותים, לפי העניין) ומוגדרים בהסכם בין משתמש לחברה
הסכמה
 • נדרשת הסכמה חופשית, ספציפית, מושכלת וחד משמעית על ידי העדפה מתקנת ברורה, לרבות כל הסכמה המופיעה במדיניות פרטיות זו
 • למשתמשים יש זכות לבטל את ההסכמה, אשר חייב להיות מובא לידייעתם
 • חייב להיות ממשתמש מעל גיל ההסכמה בתחום השיפוט הרלוונטי, שניתן אחרת על ידי הורה / אפוטרופוס או מורשה אחרת
 • נדרשת הסכמה מפורשת לעיבוד מסוים (לדוגמה, קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים)
אינטרסים לגיטימיים
 • אם לעסק או לצד שלישי יש אינטרסים לגיטימיים שאינם נעקפים על-ידי זכויות או תחומי עניין של משתמש.
 • יש להשהות את העיבוד אם אדם מתנגד לו

"בקר נתונים" ו"מעבד נתונים" הם מושגים חשובים בהבנת תחומי האחריות של חברה במסגרת GDPR. בהתאם לתרחיש, חברה עשויה להיות בקר נתונים, מעבד נתונים או שניהם, ויהיו לה תחומי אחריות ספציפיים כתוצאה מכך: חברה היא בקר נתונים כאשר יש לה את האחריות להחליט מדוע וכיצד ("המטרות" ו"האמצעים") הנתונים האישיים מעובדים.

תחת GDPR, בקרי נתונים חייבים לאמץ אמצעי תאימות כדי לכסות את אופן איסוף הנתונים, למה הם משמשים וכמה זמן הם נשמרים. הם גם יצטרכו לוודא שאנשים יכולים לגשת לנתונים עליהם. בקרי נתונים חייבים להבטיח שמעבדי נתונים יעמדו בהתחייבויות החוזיות שלהם לעיבוד נתונים בבטחה ובאופן חוקי. מדיניות פרטיות זו קובעת ודנה בכל העניינים ביחס לפעילויות שלנו, אם בכלל, כבקר נתונים.

חברה היא מעבדת נתונים כאשר היא מעבדת נתונים אישיים בשם בקר נתונים. במסגרת GDPR, מעבדי נתונים מחויבים לעבד נתונים בבטחה ובאופן חוקי. מדיניות פרטיות זו קובעת ודנה בכל העניינים הקשורים לפעילויות שלנו, אם בכלל, כמעבד נתונים.

כל העברה של נתונים אישיים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) חייבת לעמוד בדרישות משפטיות מסוימות. ככל שאנו מקבלים נתונים אישיים המועברים מתוך ה- EEA לכל אזור מחוץ לאזור EEA, אנו נציית בכל עת למגבלות החלות.

ככל שאנו פועלים כבקר נתונים ו/או כמעבד, מקום העבודה שלנו יהיה בכל עת מודע למגבלות החלות, ויציית להן.

 

איסוף מידע ומעקב אחריו

ביקור באתר

אתה יכול לבקר באתר מבלי למסור את הנתונים האישיים שלך. החברה משתמשת בכלי ניתוח, כגון Google Analytics, ועוגיות שונות על מנת לשפר את השירות שלנו, חוויית המשתמש ולנתח את אופן השימוש באתר שלנו. מלבד המיקום המשוער (כתובת IP), המידע שנאסף על ידי כלים כגון Google Analytics הוא בעיקר נתוני תנועה אנונימיים כולל פרטי דפדפן, פרטי מכשיר, שפה. איננו אוספים מידע נוסף, כגון הגיל, המין, תחומי העניין, זרם הקליקים או כל דבר הקשור למה שמכונה "דרכון אינטרנט" של משתמש.

אנו עשויים לאסוף נתוני משתמש מהמקורות הבאים:

 • פרטי רישום שאתה מספק בעת ההרשמה לשירותים או למוצרים שלנו, המוצעים באמצעות האתר או שירותים או מוצרים של צד שלישי. לדוגמה, תידרש לשלוח מידע אישי כגון שמך, כתובתך, דוא"ל ותאריך הלידה שלך כדי לאמת את זהותך לפני יצירת החשבון שלך.
 • פרטי חיוב, כגון פרטי ניתוב תיל או מספר כרטיס אשראי, הנדרשים כדי לעבד את התשלום עבור המוצרים או השירותים שאתה מזמין מאיתנו.
 • מידע אחר שאנו אוספים, כגון רמזי סיסמה או אתגרים, אשר עשוי לשמש כדי לאמת את זהותך במקרה שתשכח את פרטי ההתחברות שלך.
 • מידע שאתה מספק לנו בתגובה לתקשורת שלנו. לדוגמה, אנו עשויים לבקש שתספק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך כדי שנוכל לשלוח לך התראות, התראות, הצעות מיוחדות וידיעונים.
 • מידע שאתה מספק לנו באמצעות תקשורת שירות לקוחות והתכתבויות ומשוב כללי.
 • מידע מיקום גיאוגרפי מדויק. מיקום המכשיר שלך. לקבלת מידע נוסף וללמוד כיצד להשבית איסוף של מידע מיקום, ראה להלן.
 • מידע אודות המכשיר שלך, כולל דגם החומרה, מערכת ההפעלה והגירסה שלך, שם ההתקן, מזהה ההתקן הייחודי, פרטי הרשת הניידת ומידע אודות האינטראקציה של המכשיר עם האתר.
 • מידע על אופן השימוש שלך באתר, כולל זמן הגישה שלך, מידע "כניסה" ו"התנתקות", סוג ושפה בדפדפן, הגדרת מדינה ושפה במכשיר שלך, כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"), שם הדומיין של ספק שירותי האינטרנט שלך, תכונות אחרות לגבי הדפדפן, המכשיר הנייד ומערכת ההפעלה שלך, כל דף ספציפי שאתה מבקר בפלטפורמה שלנו תוכן שאתה צופה בו, תכונות שבהן אתה משתמש, התאריך והשעה שבהם ביקרת באתר או השתמשת בו, מונחי החיפוש שלך, אתר האינטרנט שבו ביקרת או השתמשת באתר, נתונים על האופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם האתר ונתוני זרם קליקים אחרים.
 • מידע ממקורות שאינם האתר, כפי שמותר מבחינה חוקית.
 • מידע משירותי אימות של צד שלישי, לשכות אשראי, מוסדות פיננסיים, ספקי רשימות דיוור ומקורות זמינים לציבור. בנסיבות מסוימות, כאשר מידע זה חוקי, מידע זה עשוי לכלול את מספר הזיהוי שהונפק על-ידי הממשלה.
 • מידע אודותיך מצדדים שלישיים בקשר לכל חקירת אשראי, זכאות לאשראי, תהליך אימות זהות או חשבון, תהליך זיהוי הונאות או הליך גבייה, או כפי שיידרש בדרך אחרת על פי החוק החל. זה כולל, ללא הגבלה, קבלה והחלפה של מידע הקשור לחשבון או אשראי עם כל סוכנות דיווח אשראי או לשכת אשראי, כאשר חוקי, וכל אדם או תאגיד שאיתו היה לך, כרגע יש, או יכול להיות קשר פיננסי, כולל ללא הגבלה בעבר, בהווה, ומקומות עבודה עתידיים, מוסדות פיננסיים, וסוכנויות דיווח אישי.
 • מידע ששלחת לנו למטרות הקשורות לגיוס, כגון יצירת קשר איתך. בנוסף, החברה עשויה לשמור את הנתונים שלך לתקופה מסוימת לצורך התחשבות בך להזדמנות אחרת.

 

עוגיות

קובץ Cookie הוא פיסת נתונים המאוחסנת בכונן הקשיח של המחשב שלך המכילה מידע אודותיך ומשמש למטרות שמירת רשומות. קובצי Cookie מאפשרים לנו לעקוב אחר תחומי העניין שלך ולפלח אותה כדי לשפר את החוויה שלך באתר. אנו עשויים להגדיר קבצי Cookie במחשב שלך ולגשת אליהם כדי לספק לך תוכן מותאם אישית ולסייע באספקת המוצרים שביקשת. כמו כן, אנו עובדים עם חברות המספקות שירותים לתחזוקת האתר ומאפשרות לספקי שירות אלה את הזכות להשתמש בקובצי Cookie באתר שלנו. רוב קבצי ה- Cookie מוחקים את עצמם באופן אוטומטי מהכונן הקשיח שלך לאחר כל הפעלה. בדומה לאתרים רבים אחרים, אנו עשויים לעקוב באופן אוטומטי אחר מידע המבוסס על התנהגותך באתר, לרבות שילוב מידע שאנו משיגים באמצעות שימוש בקובצי Cookie עם נתונים אישיים, או נתונים מצטברים או אנונימיים אחרים, לרבות זיהוי ייחודי שאנו עשויים להקצות לך. המידע עשוי לכלול סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט, דפי הפניה/יציאה, סוג פלטפורמה, חותמת תאריך/שעה, כתובת IP ומספר קליקים, כולם משמשים לניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תנועתך במצטבר ואיסוף מידע דמוגרפי רחב לשימוש מצרפי. רוב דפדפני האינטרנט ודפדפני המכשירים הניידים מוגדרים בתחילה לקבל קבצי Cookie; עם זאת, באפשרותך לאפס את הדפדפן שלך כדי לדחות את כל קבצי ה- Cookie. אם תדחה את קובץ ה-cookie, תוכל עדיין להשתמש באתר, למרות שהגישה שלך לאזורים מסוימים באתר והשימוש בהם עשויים להיות מוגבלים. בנוסף, אם תסרב לקבל קבצי Cookie, אתה מסכים לקחת על עצמך את כל האחריות לכל אובדן פונקציונליות כתוצאה מכך. חלק מהעוגיות המשמשות באתר נקבעות על ידינו, ואחרות נקבעות על ידי צדדים שלישיים המספקים שירותים בשמנו.

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie כדי:

 • זכור שביקרת אותנו או השתמשת באתר בעבר. זה מאפשר לנו לזהות את מספר המבקרים הייחודיים שאנו מקבלים, כדי שנוכל לספק מספיק קיבולת כדי להכיל את כל המשתמשים שלנו.
 • התאמה אישית של מרכיבי הפריסה ו/או התוכן של האתר, לרבות, ללא הגבלה, פרסומות ומבצעים.
 • אסוף נתונים על האופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם האתר (למשל, כאשר אתה משתמש בתכונות מסוימות).
 • אסוף נתונים כדי להעריך ולשפר את מסעות הפרסום שלנו, כולל שליחת מידע לשותפים העסקיים שלנו.
 • אפשר לשותפים העסקיים שלנו (כולל צדדים שלישיים) להשתמש בטכנולוגיות מעקב אלה כדי לעקוב אחר התנהגותך באתר (כולל כאשר אתה משתמש במכשירים מרובים) ובאתרי אינטרנט שותפים.
 • אפשר לצדדים שלישיים לאסוף נתונים על האופן שבו אתה מקיים אינטראקציה באתרים מחוץ לאתר.
 • אסוף מידע סטטיסטי אנונימי אודות אופן השימוש שלך באתר (לרבות אורך הפעלת האינטרנט או האפליקציה שלך) והמיקום שממנו אתה ניגש לאתר, כדי שנוכל לשפר את האתר וללמוד אילו אלמנטים ופונקציות של האתר הם הפופולריים ביותר בקרב המשתמשים שלנו.

 

פרסום וניתוח של צד שלישי

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לספק מדדי אתר ושירותי ניתוח אחרים. צדדים שלישיים אלה יכולים להשתמש בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות אחרות כדי לאסוף מידע, כגון כתובת ה- IP שלך, מזהים המשויכים למכשיר שלך, יישומים אחרים במכשיר שלך, הדפדפנים שבהם אתה משתמש כדי לגשת לאתר האינטרנט, דפי אינטרנט שנצפו, זמן שהושקע בדפי אינטרנט, קישורים שנלחצו ופרטי המרה (למשל, עסקאות שהוזנו). מידע זה עשוי לשמש אותנו ואת ספקי השירות של צד שלישי מטעמנו על מנת לנתח ולעקוב אחר השימוש באתר, לקבוע את הפופולריות של תוכן מסוים ולהבין טוב יותר כיצד אתה משתמש באתר. ספקי השירות של צד שלישי שאנו עוסקים בהם יהיו מחויבים בכל עת למחויבויות סודיות ומגבלות מתאימות אחרות ביחס לשימוש ולאיסוף המידע שלך. על אף ההגנות הנ"ל, מדיניות פרטיות זו אינה חלה על קובצי Cookie, משואות אינטרנט או טכנולוגיות מעקב אחרות של צד שלישי, המכוסים על-ידי מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה. לקבלת מידע נוסף, אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה כדי ללמוד על נוהלי הפרטיות שלהם. לקבלת מידע נוסף על פרסום ממוקד במיוחד, בקר http://www.aboutads.info/choices. ספקי שירות אלה עשויים לעשות שימוש בקובצי Cookie כדי ליישם את שירותיהם, לפי הצורך ובמידת הצורך.

 

משואות אינטרנט

דפים באתר שלנו עשויים גם להכיל "משואות אינטרנט" (הידוע גם בשם תגי אינטרנט, תגי פיקסל ו- GIF ברור). משואת אינטרנט היא תמונה אלקטרונית, לעתים קרובות פיקסל יחיד (1×1), כי הוא בדרך כלל לא גלוי למבקרים באתר עשוי להיות קשור עוגיות על הכוננים הקשיחים של המבקרים. משואות אינטרנט אינן מכילות נתונים אישיים כלשהם, ומאפשרות לנו לספור משתמשים שביקרו בדפים מסוימים של האתר, לספק שירותים ממותגים ולסייע בקביעת האפקטיביות של קמפיינים פרסומיים או פרסומיים. משואות אינטרנט מאפשרות לצדדים שלישיים להשיג מידע כגון כתובת ה- IP של המחשב שהוריד את הדף שבו מופיעה המשואה, כתובת ה- URL של הדף שבו מופיעה המשואה, השעה שבה הדף המכיל את המשואה נצפה, סוג הדפדפן המשמש להצגת הדף והמידע בקובצי Cookie שנקבעו על ידי הצד השלישי. אנו משתמשים בקבצי יומן רישום כדי לאחסן את הנתונים שנאספים באמצעות משואות אינטרנט.

 

מידע מיקום

כדי לספק שירותים מסוימים, אנו עשויים לדרוש גישה למידע מיקום, כולל מידע מיקום גיאוגרפי מדויק שנאסף מהדפדפן או מהמכשיר שלך. אם לא תסכים לאיסוף מידע זה, שירותים מסוימים לא יפעלו כראוי ולא תוכל להשתמש בשירותים אלה. אתה רשאי להפסיק את איסוף פרטי המיקום שלנו בכל עת על ידי שינוי ההעדפות בדפדפן שלך או במכשיר הנייד שלך.

 

אחסון ועיבוד

אנו עשויים, ואנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לעבד ולאחסן את המידע שלך. ספקי השירות של צד שלישי שאנו עוסקים בהם יהיו מחויבים בכל עת למחויבויות סודיות ומגבלות מתאימות אחרות ביחס לשימוש ולאיסוף המידע שלך.

 

שימוש במידע

אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך למספר מטרות, כולל:

 • הנגשה, שיפור ופיתוח האתר
 • קביעה אם האתר, המוצרים שלנו ו/או השירותים שלנו, לפי העניין, זמינים במדינה שלך;
 • אחרת לספק לך את השירותים, המוצרים והתכונות שאתה בוחר להשתמש בהם, וכפי שרלוונטי, לרכוש;
 • מדידה, מעקב וניתוח מגמות ושימוש בקשר לשימושך או לביצועי האתר.
 • מתקשר איתך לגבי האתר.
 • הגנה על אתר האינטרנט ושמירה על סביבה מהימנה.
 • חקירה, זיהוי, מניעה או דיווח על הונאות, מצגי שווא, פרצות אבטחה או תקריות, פעילויות אחרות שעשויות להיות אסורות או בלתי חוקיות, או כדי לסייע בהגנה אחרת על חשבונך, לרבות מחלוקת על הכחשות עסקה בשמך.
 • אכיפת תנאי השימוש שלנו או הסכמים או מדיניות רלוונטיים אחרים;
 • אימות הזהות שלך (למשל, באמצעות מספרי זיהוי שהונפקו על-ידי הממשלה).
 • ציות לכל החוקים או התקנות החלים, או בתגובה לבקשות חוקיות למידע מהממשלה או באמצעות הליך משפטי; הגשמת כל מטרה אחרת שנחשפה בפניך.
 • לפנות אליך כדי לפתור מחלוקות, לגבות אגרות ולספק סיוע לאתר.

אנו עשויים לשתף חלק מנתוני המשתמש, לרבות נתונים אישיים, עם צדדים שלישיים קשורים ולא קשורים, לרבות ללא הגבלה בקשר לנתונים הבאים:

 • לעתים אנו חושפים את נתוני המשתמש שאנו אוספים לחברות המסונפות אלינו בקשר לעסקה, או כדי לשפר את השירותים שלנו כך שיתאימו יותר לצרכים שלך.
 • לעיתים אנו חושפים את נתוני המשתמש שאנו אוספים לחברות המפעילות עבורנו שירותים שונים, כגון שיווק, הפצה, בנקאות, עיבוד כרטיסי אשראי, מימוש הזמנות, שירותי ניהול, פרסום או פונקציות מוצר מסוימות, או המספקים לך מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אותך בדרך אחרת. אם אתה מספק לנו מידע, אתה מסכים במפורש לקבל שיחות טלפון, מיילים או הודעות טקסט, או דיוור ישיר, מאיתנו, או מטעמנו, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר.
 • אנו עשויים לשתף את נתוני המשתמש שלך כפי שמתיר החוק.
 • נתונים אישיים לא יימכרו, יושכרו או יהפכו לזמינים בכל דרך אחרת לכל אדם או ישות שאינם מורשים על ידי או קשורים אלינו, עם זאת, שים לב כי נתונים אישיים מסוימים הופכים לעניין של רישום ציבורי עם הגשת מסמכים מסוימים עם הסוכנות הממשלתית המתאימה או בית המשפט.
 • אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך במקרים מיוחדים כאשר יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת מידע זה היא הכרחית: (א) כדי לזהות, ליצור קשר או להגיש תביעה משפטית נגד אדם שעלול לגרום לפגיעה או להתערב (בכוונה או שלא במתכוון) עם: (1) הזכויות או הרכוש החוקיים שלנו, (2) מבקר אחר או כל אדם אחר שעלול להיפגע מפעילויות כאלה; או (ב) על ידי הפעלת החוק או על פי בקשה לשיתוף פעולה מרשויות אכיפת החוק או מגורם ממשלתי אחר.
 • במקרה שנעבור מעבר עסקי, כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, ארגון מחדש, ארגון מחדש, מכירה של כל הנכסים שלנו או חלק מהם, או במקרה הלא סביר של פשיטת רגל, הנתונים האישיים שלך וכל מידע שתספק לנו יהיו ככל הנראה בין הנכסים שהועברו, ואתה מסכים בזאת להעברה כזו.

 

מציע לך אפשרויות בחירה – אפשרויות שיווק

יש לך אפשרויות בחירה כשמדובר ללמוד על ההצעות, המוצרים או השירותים החדשים שלנו, כמו גם על אלה המוצעים על ידי השותפים והחברות המסונפות שלנו. אם אינך מעוניין לקבל הצעות אלה, אתה רשאי לבטל את הסכמתך על ידי שליחת דואר אלקטרוני למחלקת שירות הלקוחות שלנו בכל עת [email protected]. לחילופין, כל הודעת דואר אלקטרוני שיווקית שאנו שולחים אליך תכלול הוראות כיצד לבטל את הסכמתך אשר תוכל לנצל. שים לב שעדיין ייתכן שתקבל מידע מצדדים שלישיים שאליהם חשפנו את המידע שלך לפני המועד שבו ביטלת את הסכמתך. עליך לפנות לכל צד במקרה שאינך מעוניין עוד לקבל מידע מגורם זה.

 

קישורים

אנו מחויבים עמוקות לזכותך לפרטיות. עם זאת, שים לב שמדיניות הפרטיות של אתר זה חלה רק על האתר ולא על אתרים אחרים שאליהם אתה רשאי לגשת מהאתר, שלכל אחד מהם עשויה להיות מדיניות פרטיות השונה מהותית ממדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לך להיות מודעים כאשר אתה עוזב את האתר ולקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר אחר, שכן איננו אחראים או אחראים להתחייבויות ולחובות המוטלות עליך בכל מדיניות פרטיות או תנאי שימוש של כל אתר אחר.

אתרים וחברות אחרים אחראים לציית ל-GDPR באופן עצמאי, ואיננו נוטלים על עצמנו כל חובה להבטיח שאתר המקושר מהאתר או מהקישורים אליו תואם ל-GDPR.

 

ביטחון

אנו יודעים שחשוב מאוד להגן על המידע שאתה משתף איתנו. אנו נוקטים באמצעי אבטחה מתאימים כדי לסייע בהגנה על מידע זה מפני גישה וגילוי לא מורשים. לדוגמה, אנו מגבילים את הגישה למידע אישי לא ציבורי אודותיך לעובדים שלנו הזקוקים לגישה למידע זה כדי לספק לך מוצרים או שירותים, כמו גם לצדדים שלישיים מורשים (כאמור לעיל). אנו שומרים על אמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ופרוצדורליים שנועדו להגן על הנתונים האישיים שלך. אנו מגנים על הנתונים האישיים שלך דרך האינטרנט באמצעות שרת אינטרנט מאובטח, המאפשר לתוכניות דפדפן אינטרנט (Netscape, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome או Firefox) לקיים אינטראקציה עם שרת האינטרנט שלנו באמצעות הפעלה מוצפנת. בהתאם לדפדפן שבו אתה משתמש, תדע שאתה נמצא באזור מאובטח על ידי "https" או מנעול המופיע בפינה הימנית התחתונה של חלון הדפדפן שלך. כאשר אתה מבקר באתר, אתה יכול לעבור פנימה והחוצה של אזורים מאובטחים. בכל פעם שאתה בדף המזמין מוצרים או שירותים, או צופה בדוח האשראי האישי שלך, אתה תהיה באזור מאובטח.

אתה צריך להרגיש בטוח באמצעות אתר האינטרנט שלנו. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להיות מאובטחת לחלוטין. למרות שאנו נוקטים צעדים משמעותיים מאוד כדי לאבטח את המידע שלך, תמיד יש סיכוי שהמידע שלך לא תמיד יישאר מאובטח, או שהמחשבים או המערכות שלנו נגישים באופן לא חוקי, והנתונים עליהם נגנבו או שונו. אתה תמיד צריך להיזהר מאוד בטיפול בחשיפת המידע האישי שלך. לדוגמה, הימנע משליחת מידע אישי באמצעות דואר אלקטרוני לא מאובטח.

אנא עיינו באתר האינטרנט של נציבות הסחר הפדרלית http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm לקבלת מידע על אופן ההגנה על עצמכם מפני גניבת זהות. איננו נוטלים על עצמנו כל חבות או אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו הנובע מכל אובדן, שימוש לרעה, הרס או שינוי של המידע שלך.

 

גישה למידע

יש לך את הזכות לבקש גישה למידע שיש לנו עליך. אתה יכול לעשות זאת על ידי יצירת קשר איתנו [email protected]. אנו נדאג לספק לך עותק של הנתונים שאנו מעבדים עליך. על מנת להיענות לבקשתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך. אנו נמלא את בקשתך על ידי שליחת העותק שלך באופן אלקטרוני, אלא אם כן הבקשה מציינת במפורש שיטה אחרת. עבור כל בקשת גישה עוקבת, אנו עשויים לחייב אותך בדמי ניהול.

 

תיקון מידע & מחיקה

אם אתה סבור שהמידע שיש לנו אודותיך שגוי, אתה מוזמן לפנות אלינו כדי שנוכל לעדכן אותו ולשמור על הנתונים שלך מדויקים. כל הנתונים הנשלטים על-ידי GDPR שאינו נחוץ עוד למטרות המפורטות בזאת יימחקו. אם אתה משתמש בעל זכויות על פי GDPR, אם בשלב כלשהו אתה מעוניין שהחברה תמחק מידע אודותיך, אתה רשאי פשוט לפנות אלינו ולהורות לנו למחוק נתונים אישיים מסוימים, בתנאי שמחיקה כזו עשויה להשפיע על השימוש שלך באתר.

 

ביטול ההפעלה של החשבון שלך

אם ברצונך לבטל או לבטל את חשבונך, תוכל לעשות זאת על ידי הגשת בקשה אלינו בדוא"ל או בטלפון, באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן.

 

אנשים מתחת לגיל 13 ויכולת הסכמה

על מנת להשתמש באתר ו/או במוצריו ו/או בשירותיו, עליך להיות בן 13 לפחות. האתר אינו מכוון או מיועד לשימוש על ידי אנשים מתחת לגיל 13 ואיננו מבקשים ביודעין מידע אישי מאנשים אלה או שולחים להם בקשות למידע אישי שאינו ציבורי. אם נהיה מודעים לכך שקיבלנו בשוגג נתונים אישיים ישירות מאדם מתחת לגיל 13, נמחק מידע כזה מהרשומות שלנו. אם אתה מתחת לגיל 13, אסור לך להשתמש במוצרים או בשירותים שלנו, כולל שליחת מידע אישי כלשהו.

יתר על כן, אם אתה מתחת לגיל 18, או גיל ההסכמה בתחום השיפוט הרלוונטי, עליך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס שלך כדי להסכים למדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש שלנו ולהשתמש באתר (והשירות שנמסר בו).

 

כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך

בדרך כלל אנו שומרים את המידע שלך כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר כדי לספק לך גישה לאתר ולשירותים הנמסרים בו, או כדי לציית לחוק החל. עם זאת, גם לאחר ביטול ההפעלה של חשבונך, אנו עשויים לשמור עותקים של מידע אודותיך וכל עסקה או שירותים שבהם ייתכן שהשתתפת במשך פרק זמן העולה בקנה אחד עם החוק החל, חוק ההתיישנות החל או כפי שאנו מאמינים שהוא נחוץ באופן סביר כדי לציית לחוק, לתקנה, להליך המשפטי החל או בקשה ממשלתית, לזהות או למנוע הונאה, לגבות עמלות שחייבים, לפתור מחלוקות, לטפל בבעיות באתר, לסייע בחקירות, לאכוף את תנאי השימוש שלנו או הסכמים או מדיניות רלוונטיים אחרים, או לנקוט בפעולות אחרות התואמות את החוק החל.

 

זכויות הפרטיות של מדינת ארה"ב

החוקים של מדינות מסוימות בחוק האמריקאי מתירים לתושבי מדינות אלה לבקש פרטים מסוימים על חשיפת הנתונים האישיים שלך לצדדים שלישיים למטרות שיווק ישיר במהלך השנה הקלנדרית שקדמה לה. אם אתה תושב של מדינה כזו (כולל קליפורניה) ורוצים לבקש מידע זה, אנא צרו עמנו קשר בכתובת המפורטת להלן.

 

הודעה על שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להוסיף, לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת, לכן מומלץ לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. עם זאת, שים לב שבכל פעם שתשתמש באתר, תחול הגירסה הנוכחית של מדיניות פרטיות זו.

אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו נקבע תאריך ונפרסם שינויים אלה באתר, כך שתמיד תהיה מודע למידע שאנו אוספים, כיצד נעשה שימוש במידע זה ובאילו נסיבות, אם בכלל, מידע כזה ייחשף. כל שינוי במדיניות הפרטיות שלנו יבוא לידי ביטוי גם בדף זה. באפשרותך לקבוע אם מדיניות הפרטיות עודכנה מאז ביקורך הקודם באתר על-ידי התייחסות למקרא "עודכן לאחרונה" בראש דף זה. אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון. השימוש שלך באתר זה מהווה את הסכמתך להיות מחויב למדיניות פרטיות זו ללא הגבלה, הסמכה או שינוי. אם בשלב כלשהו אינך מקבל את כל תנאי השימוש הכלולים בזאת, עליך להפסיק לאלתר את השימוש באתר זה. אם בשלב כלשהו נחליט להשתמש בנתונים אישיים באופן שונה מזה שצוין בעת איסוף הנתונים, נודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני ולאחר מכן תהיה לך אפשרות לבחור אם נוכל להשתמש במידע זה באופן שונה זה.

 

כאשר מדיניות פרטיות זו חלה

מדיניות פרטיות זו חלה על האתר המוצע על ידי החברה ישירות דרך אתר האינטרנט שלנו. אתר האינטרנט שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. לאחר הניתוב מחדש לאתר אינטרנט אחר, מדיניות זו אינה ישימה עוד.

גרסה זו של מדיניות הפרטיות בתוקף מ-7 במאי 2019.

 

קבלת תנאים אלה על ידי המבקר

על ידי שימוש באתר, אתה מקבל בזאת את כל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לקבל את כל התנאים או חלק מהם, תתבקש בכבוד שלא להשתמש באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים, שינויים או עדכונים אלה יסמן את הסכמתך לכך.

 

סיכום הערות

בהתאם לחוק החל, אנו אוספים רק כמות מוגבלת של מידע אודותיך הנחוץ לשיפור השירות שלנו. איננו משתמשים בפרופילים, איננו מוכרים או מפיצים בשום דרך אחרת את הנתונים שלך לצדדים שלישיים, ואיננו משתמשים בנתונים שלך למטרות שאינן מה שציינו. כמו כן, אנו מוודאים שהנתונים שלך מאוחסנים באופן מאובטח. אנו מוחקים את כל המידע שנחשב כבר לא נחוץ. אנו בודקים כל הזמן את מדיניות הפרטיות שלנו כדי לשפר אותה ולהגן עליך יותר.

 

צרו קשר

אם ברצונך לממש זכות כלשהי המוענקת לך בזאת או על פי החוק החל, או אם יש לך שאלות נוספות לגבי איסוף ואחסון הנתונים שלנו, אנא צור עמנו קשר ב:

הת'ר ג'יימס אמנות
[email protected]
שדרות פורטולה 45188,
פאלם דזרט, קליפורניה 92260

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להודעתנו, או אם אתה סבור שההודעה שלנו או החוקים החלים הנוגעים להגנה על הנתונים האישיים שלך לא כובדו, אתה רשאי להגיש תלונה למשרדנו המפורט לעיל, ואנו נגיב כדי ליידע אותך מי יטפל בעניינך ומתי תוכל לצפות לתגובה נוספת. אנו עשויים לבקש ממך פרטים נוספים בנוגע לחששותיך וייתכן שנצטרך ליצור קשר או להתייעץ עם גורמים אחרים כדי לחקור את הבעיה שלך ולטפל בה. אנו עשויים לשמור רשומות של בקשתך וכל פתרון.