גב

אנדי וורהול(1928-1987)

 
"הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום. "הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום.
כיסא חשמלי197135 3/8 x 47 3/4 אינץ'(89.85 x 121.29 ס"מ) הדפסת רשת בצבעים על נייר ארוג
מקור ומקור
אוסף פרטי
ספרות
פלדמן, פ. ושלמן, י., 1985, אנדי וורהול הדפסים: קטלוג raisonné, R. Feldman Fine Arts, II.81

50,000

"הכיסא החשמלי" של וורהול הוא ללא ספק המקאברי ביותר מבין 70 ציוריו והדפסיו של וורהול מסדרת "מוות ואסון", אך צבעיו המבריקים מביאים ניגוד עז ומקל לנושא. האירוניה היא שהחזרתיות והטוהר הממוכן של הדפסי המסך שהעלו את פחיות המרק של קמפבל למעמד אמנותי משרתים כאן מטרה אחרת. הם פועלים כסוכנים מפחיתי רגישות, שיוצרים במעלות הפרדה רגשית מהמבעית, המקאברי, המוות והתמותה. כאילו כדי להצהיר עוד יותר על כוונותיו, צמצם וורהול את החדר העצום של חזרות קודמות למישור רדוד, והעניק מבט ממוקד יותר על הכיסא עצמו, שהתחלואה בו התפוגגה תחת בלוקים של צהוב, ורוד, כחול וכתום.
לברר