גב

דורותי הוד (1918-2000)

 
כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות. כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות. כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות. כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות. כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות. כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות. כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות.
Genies195635 1/2 x 45 3/8 אינץ'(90.17 x 115.25 ס"מ) שמן על בד
מקור ומקור
אוסף הרולד קופמן, סידר היל, טקסס
Heritage Auctions, 2 בנובמבר 2019
אוסף פרטי, טקסס
תערוכה
טקסס, יריד האמנות דאלאס 2023: ביתן גלריה מקליין, 20 באפריל - 23 באפריל 2023
כשדורותי הוד ציירה את ג'ניס ב-1956, היא חקרה טריטוריה חדשה, פיתחה שיטות שונות ואוצר מילים של צורות אורגניות שנלקחו מתצפיותיה על הטבע ועל גוף האדם. האלמנטים המופשטים והפיגורטיביים, הכוללים את טבעם המעורפל והטרנספורמטיבי, עוסקים ביחסי גומלין דינמיים, אורגים יחד, שזורים וממזגים זהויות בתוך מרק מטאפיזי. במקום הקיפאון הצורני של שטיח ארוג, בג'יני, ההפשטה נושמת, נמתחת וזורמת בשדה אנרגיה של קנוקנות סינוויות דמויות סרט. זוהי יצירה המגלמת מיזוג של הפשטה וסוריאליזם. עומק השדה, הפרספקטיבה וההתייחסויות הפיגורטיביות המשתמעות ממנה מרמזים על אישה שגופה המקושת מעניק ליצירה עומק רגשי, פסיכולוגי או מיתולוגי. אלמנטים אלה לוכדים את המהות המורכבת של עמדתה ומצבה של האישה, ולמעשה ממזגים את הגבולות בין שתי תנועות אמנותיות נפרדות.
לברר