• Masters_install2-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install1-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install3-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install4-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install5-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install6-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install7-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install8-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install9-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט
 • Masters_install10-נמוך
  מאסטרים של אימפרסיוניזם ותערוכת אמנות מודרנית בהת'ר ג'יימס אמנות – פאלם דזרט

מאסטרים של אימפרסיוניזם ואמנות מודרנית

20 בנובמבר 2010 - 25 בספטמבר 2011
פאלם דזרט, קליפורניה

על

על פני העשורים האוונגרדיים היצירתיים של סוף המאה ה -19 עד אמצע המאה ה -20, מאסטרים של אימפרסיוניזם ואמנות מודרנית הביאו יחד דוגמאות מעודנות של אמנות על ידי פרננד לגר, קלוד מונה, ברט מוריסו, פבלו פיקאסו, פייר אוגוסט רנואר וקייס ואן דונגן בין רבים אחרים.