גב

אנדרו ווית' ונ.C ווית'

 
על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה. על פי הקטלוג שנערך על ידי מוזיאון ברנדיוויין ריבר לאמנות, השרטוט הראשוני של דייגי הבקלה הפוריטניים הושלם על ידי נ.צ. ויית' לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה וכן כתובות של האמן וכותרתו, "דייגי בקלה פוריטנים", המאופיינים בקטלוג כ'חלופיים'. בכל מקרה, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ויית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק בידו, שיתוף פעולה מתוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובא לידי ביטוי על ידי הוצאה להורג יוצאת דופן של בן. עבור אנדרו, זו בוודאי הייתה חוויה רגשית ומורגשת עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, קווי ספינת המפרש הקטנה מייצגים שאלוט, שהיה בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מצד שני, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מאשר אביו, בחירה שמעצימה כראוי את האופי המסוכן של המשימה.
פוריטן בקלה פישרס1947108 1/2 x 157 1/2 אינץ'. (275.59 x 400.05 ס"מ) שמן על בד
מקור ומקור
MetLife, Inc. אוסף תאגידי (הוזמן עבור משרדים בניו יורק)
הת'ר ג'יימס אמנות
לברר

"אני מקווה שלעולם לא יגיע הזמן שבו ארגיש מרוצה. כדי להגיע למטרה של השאיפות של האדם חייב להיות טרגי." – N.C. Wyeth

אודות דייגי בקלה פוריטניים

 • ציור קומפוזיציה

  ראה את הקומפוזיציה ציור לציור זה, "פוריטן בקלה פישרס, ציור קומפוזיציה עבור ציור קיר החיים המטרופוליטניים" (1944-1945).
 • "פוריטן בקלה דייגים" בגלריה

  "פוריטן בקלה דייגים" בגלריה

  "פוריטן בקלה פישרס" (1947) בגלריה שלנו בפאלם דזרט, קליפורניה.

על פי הקטלוג raisonné שנאסף על ידי מוזיאון נהר ברנדיווין לאמנות, הציור הראשוני עבור פוריטן בקלה פישרס הושלם על ידי N.C Wyeth לפני מותו באוקטובר 1945. הערך מתעד תמונה של הסקיצה, כמו גם כתובות האמן וכותרתו, פוריטן קוד פישרס, המאופיינת על ידי הקטלוג כ"חלופית ". כך או כך, הבד בקנה מידה גדול הוא יצירה ייחודית שאנדרו ווית' נזכר מאוחר יותר שצוירה אך ורק על ידי ידו, שיתוף פעולה תוחם של עיצובו וקומפוזיציה של האב שהובאו לידי מימוש על ידי הוצאתו להורג של בן יוצא דופן. עבור אנדרו, זו בטח הייתה חוויה מורגשת ורגשית עמוקה. בהתחשב בתשומת לבו של אביו לפרטים ולאותנטיות, הקווים של ספינת השייט הקטנה מייצגים שאלוט, בשימוש במהלך המאה השש עשרה. מאידך גיסא, סביר להניח שאנדרו העמיק את גווני הים חסר המנוחה יותר מכפי שהיה יכול להיות לאביו, בחירה המעצימה כראוי את טבעה המסוכן של המשימה.

"אני מחפש את המציאות, את התחושה האמיתית של נושא, את כל המרקם סביבו... אני תמיד רוצה לראות את המימד השלישי של משהו... אני רוצה להתעורר לחיים עם החפץ." – אנדרו Wyeth

היסטוריה

לפני שהייתה טלוויזיה ובתקופה שבה הקולנוע היה עדיין בחיתוליו, האיורים של נ.C ווית' חשמלו את הסיפורים שהוא עיצב ובירט חזותית. כקורא צעיר של "אי המטמון", מי יכול להכחיש את הדחיפות לקרוא על האיור המבריק הבא? או, בציפייה נרגשת, אגודל דרך הדפים שוב ושוב לתמונות שלפנינו, כל כך חי ומלא חיים ומלא תעוזה?  

בשנת 1939, חברת החיים המטרופוליטנית הציעה לוויט עמלה מסוג אחר; סדרה של ציורי קיר בד כי היה להסתמך פחות על תעוזה אולי, אבל במקום זאת, תחושה עמוקה של זמן ומקום. הם יציעו חזון אנרגטי וגדול ויבטאו את רוח הגאווה הלאומית על ידי חגיגת הערכים החזקים המבטאים את המשמעות של להיות אמריקאים. ווית' היה נרגש. 14 לוחות ציורי הקיר שהסכים לייצר יביאו את עולם הצליינים לחיים זוהרים ו"ישמשו ביטוי גרפי ודרמטי לרוחה של ניו אינגלנד" (דאגלס אלן ואח', נ.C. ווית': הציורים, האיורים וציורי הקיר שנאספו, עמ' 169).  ווית', אמן בעל מיומנות שאין כדוגמתה ומושקע באופן מלא באותנטיות של הדמויות המאכלסות את נרטיביו, התענג על ההזדמנות להעביר את הגאווה שחש כלפי עברו האבותי.

"הרומנטיקה של ההתיישבות המוקדמת, במיוחד של עולי הרגל במסצ'וסטס, תמיד ריגשה אותי. אבי הקדמון, ניקולס ווית', הגיע מוויילס למסצ'וסטס בשנת 1647. רוח הימים הראשונים בחוף מסצ'וסטס הייתה נושא שנדון בביתי. נולדתי בנידהם, לא רחוק מהעיירה פלימות', שאליה עליתי לרגל רבות בילדותי, וביליתי ימים מרגשים בשטח ההיסטורי ובסביבתו. עם זה כרקע, זה היה טבעי כי במוחי ובלבי צריך לטוס פלימות 'ולעולי הרגל כנושא מתאים לסדרה של ציורי ניו אינגלנד. אם כן, החום והמשיכה של הציורים האלה ניכרים לאלה שלומדים אותם, זה בעיקר בגלל שהם, בדרך כלשהי קשורה, הצהרה של החיים והמורשת שלי." (דאגלס אלן ואח', נ.C ווית': הציורים, האיורים וציורי הקיר שנאספו, עמ' 171)

עוד
"לרומם את המעט לתוך הגדול הוא גאון." – N.C. Wyeth

תובנות שוק

 • הגרף שהוכן על ידי Art Market Research מראה כי מאז 1976, ציורים של N.C. Wyeth גדלו בשיעור תשואה שנתי של 11%.

 •  מחיר השיא של N.C. Wyeth במכירה פומבית נקבע בשנת 2018 כאשר דיוקן של איכר, ציור קטן יותר משנת 1943, נמכר בכמעט 6 מיליון דולר.C.

 • פוריטן בקלה פישרס הוא דוגמה נדירה ביותר כמו הרעיון החל על ידי N.C. Wyeth, אז הציור הושלם על ידי בנו, הצייר האמריקאי עטור השבחים אנדרו Wyeth.

 • המחיר הגבוה ביותר במכירה פומבית לציור של אנדרו ויית' הוא $23,290,000 דולר.

התוצאות המובילות עבור אנדרו ווית' במכירה פומבית

"חלום בהקיץ" (1980) נמכר ב-23,290,000 דולר.

טמפרה על לוח, 19 x 27.25 אינץ' נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 9 בנובמבר 2022.
טמפרה על הלוח, 42 x 38 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 24 במאי 2007.

"אריקסון" (1973) נמכר ב-10,344,000 דולר.

טמפרה על הלוח, 42 x 38 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 24 במאי 2007.
טמפרה על הלוח, 48 x 32.3 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 2 בדצמבר 2009.

"מעל הצרות" (1960) נמכר ב-6,914,500 דולר.

טמפרה על הלוח, 48 x 32.3 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 2 בדצמבר 2009.

התוצאות המובילות עבור N.C. Wyeth במכירה פומבית

טמפרה בלוח הרנסנס, 40 x 60 אינץ'. נמכר בסותבי'ס ניו יורק: 23 במאי 2018.

"דיוקן של איכר (חקלאי מפנסילבניה)" (1943) נמכר ב-5,985,900 דולר.

טמפרה בלוח הרנסנס, 40 x 60 אינץ'. נמכר בסותבי'ס ניו יורק: 23 במאי 2018.
שמן על בד, 43 על 30 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 22 בנובמבר 2016.

"ידיים למעלה" (1906) נמכר ב-4,951,500 דולר.

שמן על בד, 43 על 30 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 22 בנובמבר 2016.
שמן על בד, 46 x 69 1/4 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 28 באוקטובר 2020.

"שיחת אהבה הודית" (1927) נמכרה ב-3,510,000 דולר.

שמן על בד, 46 x 69 1/4 אינץ'. נמכר בכריסטי'ס ניו יורק: 28 באוקטובר 2020.

N.C. Wyeth ציורים באוספי מוזיאונים

מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק

"איש הלובסטר (דורימן)" (1944), טמפרה ביצה על עץ, 23 1/4 x 47 1/4 אינץ '1/4 אינץ'.

מוזיאון פילדלפיה לאמנות, פנסילבניה

חיינו היו תלויים בהלמסמן שלנו (1940) שמן על לוח קשיח (לוח רנסנס), 30 x 20 1/2 אינץ '.

מוזיאון ברנדיווין ריבר לאמנות, צ'אדס פורד, פנסילבניה

"הלוויה באי" (1939), טמפרה ביצה ושמן על לוח קשה, 44 1/2 x 52 3/8 אינץ '.

מוזיאון פיבודי אסקס, סאלם, מסצ'וסטס

"הם לקחו את נשותיהם איתם להפלגות שלהם" (בערך 1938), שמן על הסיפון, 34 x 24 אינץ '.

מוזיאון גילקרייז, טולסה, אוקלהומה

"קבורת המים" (1906), שמן על בד, 24 x 38 אינץ'.
"אני חושב שהאמנות של האדם הולכת רחוק ועמוק ככל שהאהבה של האדם הולכת." – אנדרו Wyeth

גלריית תמונות

משאבים נוספים

"אבי" מאת אנדרו ווית'

קרא את הביוגרפיה הזו של נ.C ווית' שנכתבה על ידי אנדרו ווית', צייר מפורסם ובנו של נ.C ווית'.

N.C. Wyeth House & Studio

סיור וירטואלי בביתו ובסטודיו של האמן בצ'אדס פורד, פנסילבניה באמצעות סרטון זה ממוזיאון ברנדיווין ריבר לאמנות.

ציור קומפוזיציה

ראה את הקומפוזיציה ציור לציור זה, "פוריטן בקלה פישרס, ציור קומפוזיציה עבור ציור קיר החיים המטרופוליטניים" (1944-1945).

אימות

לברר

בקשה - סינגל אמנותי

יצירות אחרות של נ.C ואנדרו ווית'

אתה יכול גם לאהוב