גב

WOJCIECH FANGOR (1922-2015)

 
WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'. WOJCIECH FANGOR - נקודות ירוקות - שמן על בד - 52 7/8 x 33 1/2 אינץ'.
נקודות ירוקות196152 7/8 x 33 1/2 אינץ'. (134.3 x 85.09 ס"מ) שמן על בד
מקור ומקור
אוסף פרטי, טקסס
אוסף פרטי, טקסס, לפי ירידה מלמעלה

215,000

לברר