Back

TSENG KWONG CHI (1950-1990)

 
TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in. TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in. TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in. TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in. TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in. TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in. TSENG KWONG CHI - Monument Valley, Arizona - silver gelatin print - 16 x 20 in.
Monument Valley, Arizona198716 x 20 in. silver gelatin print

8,000

Inquire

Similar Artworks

TSENG KWONG CHI - Oshima, Japan - silver gelatin print - 16 x 20 in.

TSENG KWONG CHI

TSENG KWONG CHI - London, England - silver gelatin print - 16 x 20 in.

TSENG KWONG CHI