גב

לארי ריברס(1923-2002)

 
Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Larry Rivers is considered by many to be the father of the Pop Art movement. In Rivers's 1980 work "Beyond Camel," we see a slightly out of focus Camel Cigarette pack, an item from consumer culture Rivers has appropriated to create a critique of commoditization and consumer culture. Rivers would have certainly been aware of the work of Stuart Davis and his 1921 painting, "Lucky Strike," depicting a flattened pack of cigarettes. Rivers interprets his subject with a Pop Art perspective; however, the imagery is almost larger than life, and the brand image is presented as a subject unto itself. <br><br>In 2002, a retrospective of Rivers's work was held at the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C.
מעבר לגמל198098 3/4 x 79 1/4 אינץ'. (250.83 x 201.3 ס"מ) אקריליק על בד הציור
מקור ומקור
נכס מאוסף גלוריה לוריא, מיאמי, פלורידה, ישירות מהאמן
ספרות
תקציר אדריכלי מאי 1984 "תזמור לאמנות" עמוד 162 במאמר על אוסף האמנות והבית של גלוריה ולאונרד לוריא
לארי ריברס נחשב בעיני רבים לאבי תנועת הפופ ארט. בעבודתו של ריברס משנת 1980 "מעבר לגמל", אנו רואים מעט מחוץ לפוקוס חבילת סיגריות גמלים, פריט מתרבות הצריכה ריברס יצר ביקורת על סחורות ותרבות הצריכה. ריברס בהחלט היה מודע לעבודתם של סטיוארט דייוויס וציורו משנת 1921, "לאקי סטרייק", המתאר חפיסת סיגריות שטוחה. ריברס מפרש את הנושא שלו בפרספקטיבה של פופ ארט; עם זאת, הדימויים כמעט גדולים מהחיים, ותמונת המותג מוצגת כנושא בפני עצמו.

בשנת 2002, רטרוספקטיבה של עבודתו של ריברס התקיימה בגלריה לאמנות קורקורן בוושינגטון, D.C.
לברר