גב

רוס בלקנר(נולד ב- 1949)

 
רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד. רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד.
ממערב למזרח200772 x 72 אינץ'. (182.88 x 182.88 ס"מ) שמן על בד פשתן
מקור ומקור
גלריות אימגו, פאלם דזרט, קליפורניה
אוסף פרטי, קליפורניה

185,000

רוס בלקנר הוא צייר אמריקאי מפורסם שעבודותיו מתייחסות לאובדן, זיכרון ושינויים כגון חקר התא במהלך מגפת האיידס או בתגובה לאבחון הסרטן של אביו. תערוכת MoMA מ-1965 שהביאה את אופ ארט לחזית, The Responsive Eye וכללה את האמנים ריצ'רד אנוסקיביץ', טדאסקי ופרנסיס סלנטנו, השפיעה עליו עמוקות כאמן. הציור הזה, כמו שאר יצירותיו האימרסיביות בקנה מידה גדול, מעורר אפקט עוצמתי, מהפנט ומסחרר. אסתטית, הקנבסים של בלקנר חוקרים את התפיסה – חזותית, רגשית, פיזית, זמן. בלקנר הוא חלק מאותו דור של חברים עם ג'וליאן שנאבל, דיוויד סאל, אריק פישל ופיטר האלי, שכולם חזרו לטכניקה ציורית על הבד.
לברר